„Toto nové vozidlo vyprodukuje o pětadvacet procent méně oxidu uhličitého než naftové motory. Navíc jeho zplodiny obsahují minimum pevných částic,“ pochlubila se Iveta Jurenová, jednatelka A.S.A. TS Prostějov.

Zdůraznila, že tento ekologický vůz přispěje ke snižování emisí skleníkových plynů a ke snižování znečištění ve městě.

„Pro obyvatele je důležitý rovněž tichý chod motoru, který představuje snížení hluku o více než polovinu ve srovnání s naftovým motorem,“ konstatovala Jurenová.

Vozidlo značky IVECO pohání stlačený zemní plyn (CNG). Vozidlo uveze téměř jedenáct tun nákladu, může se pohybovat rychlostí až 90 kilometrů za hodinu, na jedno naplnění nádrže ujede v městském provozu až 150 km, v příměstském provozu až 200 km. (rh)

CNG
CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn. Je dostupný v plynovodné síti v Evropě a České republice a je využíván k výrobě tepelné a elektrické energie. Pro účely využití v dopravě se musí stlačit 200 krát pomocí vysokotlakých kompresorů. I po stlačení zůstává CNG v plynné formě. Oproti naftě nebo benzinu či LPG má výrazně nižší úroveň emisí, které jsou v jednotlivých složkách o 20 až 99 % nižší. Důležité je, že se netvoří nebezpečné pevné částice. Náklady na provoz na CNG jsou oproti benzinu o přibližně 50 % nižší, oproti naftě o cca 35 % nižší, oproti LPG o 20 % nižší. Tento rozdíl je dán v podmínkách naší republiky tím, že v rámci programu podpory alternativních paliv byla stabilizována spotřební daň na CNG ve výši 0 korun do roku 2011 s postupným nárůstem na 3,4 Kč v roce 2020. U benzinu činí daň 12,84 Kč na litr. (red)