„Své připomínky k návrhu Územního plánu Prostějov může uplatnit každý nejpozději při jeho veřejném projednání,“ říká Jan Košťál, vedoucí stavebního úřadu. To se spolu s odborným výkladem uskuteční v přednáškovém sále Národního domu v úterý 4. října o půl čtvrté odpoledne.

„Návrh územního plánu bude nahlédnutí pro veřejnost po dobu třiceti dnů, tedy od pátého září do čtvrtého října letošního roku,“ doplnil Jan Košťál s tím, že materiál předloží zájemcům na oddělení územního plánování. Konkrétně v kancelářích ve třetím patře přístavby radnice číslo 405 a 402. Návrh územního plánu bude však také vyvěšený na webových stránkách města v sekci dokumenty.

Zeleň ve městě?

„Návrh prostuduji. Soustředím se především na zeleň ve městě. Například v okolí severní obslužné komunikace je jí hodně málo,“ tvrdí aktivista Jan Navrátil, člen Strany zelených, která v městském sboru nemá zastoupení.

V rámci příprav územního plánu předložila radnice loni na podzim veřejnosti odborné podklady. Ty například v oblasti uspořádání krajiny předpokládaly plochy pro výsadbu stromů a keřů na jižním a jihovýchodním okraji města. Pracovaly i s možností rozšíření lesoparku Hloučela. Naopak vylučovaly vznik nových fotovoltaických elektráren s tím, že se do krajiny nehodí.

Víc místa pro průmysl?

Pro investory z oblasti průmyslu se však ve městě prostor podle všeho najde. Stávající průmyslová zóna při trase na Kralice na Hané ovšem už mnoho volného místa nenabízí.

„Chystáme výkupy pozemků, které umožní budování hal pro průmyslovou činnost. A netýká se to jen této okrajové části města,“ prohlásil na počátku letošního roku starosta Prostějova Miroslav Pišťák.

Podařilo se vykoupit půdu a jsou parcely v návrhu nového územního plánu označené jako místa pro průmysl?

„Na plánu se nadále pracuje. Náš úmysl získat pozemky a nabídnout je investorům stále platí,“ reagoval v těchto dnech Miroslav Pišťák. Připomněl přitom, že ve městě je stále vysoká nezaměstnanost, za níž stojí jen zvolna odeznívající celosvětová hospodářská krize. (rh)