Radniční tažení proti hernám nese pozitivní výsledky.

"Počet provozoven hazardních her na území města klesá. V době přijetí první obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, která regulovala počet heren v souladu s dříve platným zákonem o loteriích, bylo na území města sedmdesát šest heren. V době změny právní úpravy, tedy v lednu 2017, bylo na území města čtyřicet čtyři heren,“ vyjmenoval na městském webu primátor František Jura (ANO 2011) s tím, že snižování počtů heren nadále pokračovalo.

„Vzhledem k přísnějším podmínkám kladených na umístění a vybavení provozovny stanoveným zákonem o hazardu, došlo v letech 2017 a 2018 k podstatnému snížení počtu provozoven hazardních her, kdy se na území města Prostějova v současnosti nachází patnáct provozoven hazardních her, ve kterých je provozovna hazardních her dle zákona o hazardu. Počet povolených míst dle obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 je však stále padesát. Tedy vyhláška obsahuje třicet pět míst, na kterých je možné hazardní hry provozovat, ale žádná provozovna na nich v současnosti není,“ doplňuje primátor Jura.

Centrum Prostějova hýří barevnými květinami. 6.6. 2019
Centrum hýří barvami, třeba letničky na náměstí TGM přijdou na půl milionu

Opozice: My o tom v podstatě nic nevíme

Rada města se proto rozhodla zastupitelům navrhnout nové znění obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území statutárního města Prostějova s navrženou účinností vyhlášky od 1. ledna 2020.

"My o tom v podstatě nic nevíme. Žádný materiál jsme nedostali. Na programu úterního jednání zastupitelstva také tento bod není zařazen. Zdá se mi to poněkud nestandardní, že tato informace je v aktualitách na webových stránkách města, ale samotní zastupitelé o tom nic neví," krčil rameny opoziční zastupitel Aleš Matyášek (Na rovinu!).

"Když se dívám na ta kritéria, tak vidím, že v bodě a, je navrhovaných padesát metrů směšných. To stačí přejít například silnici a jste v herně. Taková problematika, by se měla prokonzultovat, připomínkovat a ne to předhazovat zastupitelům jako hotová věc," doplnil Matyášek.

Nejbližší pravidelné zasedání zastupitelstva je v úterý 11. června, ale v programu tento bod zařazen není. Následující jednání je až po prázdninách 10. září.

"Byl bych rád, kdybychom materiály o takových závažných věcech dostávali dříve, než jsou vyvěšeny na městských stránkách. Takhle mi to připadá, že už to je hotová věc," poznamenal závěrem Aleš Matyášek.

Autistický chlapec Tobiáš Nábělek
Tobík miluje čísla, s komunikací ale bojuje. Je totiž autista
Jahodárna v Určické ulici v Prostějově - 4.6. 2019 - Na snímku majitel Ondřej Dostál
Lidé vzali jahodárnu útokem, ta si na den musela vzít oddechový čas

Navrhovaná kritéria nové vyhlášky

a) provozovny hazardních her se nesmí nacházet v okruhu 50 metrů od budovy základní a střední školy. Výchozím bodem pro vymezení daného okruhu se rozumějí vnější hrany objektu školy,

b) provozovny hazardních her nesmí být umístěny ve vzájemné těsné blízkosti, aby se případné negativní dopady spojené s provozováním těchto provozem nekumulovaly v jednom místě,

c) provozovny hazardních her se nesmí nacházet v částech města s vysokou mírou kriminality, sociálně vyloučených oblastech a v oblastech, v nichž byly v minulosti časté stížnosti na problémy způsobené provozováním hazardních her,

d) provozovny hazardních her se nesmí nacházet ani v těch částech města, v nichž to bude v rozporu s jejich charakterem, tzn.: - nám. T.G. Masaryka