Za jeden spoj bude město od dopravců inkasovat 28 korun.

„Jednali jsme o tomto postupu s hlavním partnerem Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK). V současnosti už připravujeme vzájemnou smlouvu. Jedná se o smluvní období na deset let, tedy konkrétně od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2027,“ uvedl náměstek primátorky Pavel Smetana. KIDSOK tak bude hradit náklady spojené s užíváním stanice.

„Cena za vjezd jednoho spoje na nádraží je takto určena i u ostatních velkých nádraží Olomouckého kraje. Rok 2018 stanovujeme pro celé desetileté období jako náběhový. Od toho se odvíjí i odhad celkového počtu spojů a výše zálohové částky, která bude v roce 2018 vyplacena. Částka je zatím navržena přibližně na dva miliony a třicet tisíc,“ doplnil Smetana s tím, že podle odhadu bude skutečná výše spojů za rok 2018 podstatně vyšší a odrazí se to na konečném vyúčtování v roce 2019.


Město očekává roční platbu na úrovni čtyř milionů korun. Všechny částky jsou uvedené bez daně z přidané hodnoty.

Znamená to, že doplatek bude počátkem roku 2019 činit zhruba 2 miliony. Další zpoplatněnou skupinou dopravců budou ti, jejichž linky nejsou hrazeny ze strany KIDSOK.

„I u nich budeme uplatňovat stejný způsob úhrady,“ dokončil Pavel Smetana.

Zavedením zpoplatnění užívání autobusové stanice získá město Prostějov roční příjmy na úrovni asi 4,35 milionu korun.