„Začneme v sobotu šestnáctého září. Vše ale ještě upřesníme prostřednictvím vývěsek v příměstských částech, městským rozhlasem a hromadnou korespondencí. Kromě pěti po sobě jdoucích sobot nabídneme zájemcům o zapůjčení bionádob také některé všední dny,“ uvedl Jaroslav Štěpaník, vedoucí odboru správy a údržby majetku města.

Obyvatelé Prostějova si budou moci bionádoby půjčovat bezplatně. Při odběru podepíší smlouvu o výpůjčce.

„Chceme, aby si smlouvu zájemci mohli pročíst dopředu a při odběru nádoby se nezdržovali,“ sdělil místostarosta města Jiří Pospíšil.

Nádoby se budou zájemcům postupně vydávat na označeném místě v Čechovicích a ve Vrahovicích. Následovat bude také výdej ve sběrných dvorech v ulicích Průmyslová a Anenská.

Lidé budou mít možnost vypůjčit si bezplatně kromě nádob na bioodpad i kompostéry, těch chce město nakoupit sedm set.

„Výběrové řízení na dodavatele kompostérů ještě stále běží, takže termíny distribuce v tuto chvíli ještě neznáme. V ideálním případě by se to však dalo stihnout společně se zápůjčkami nádob na bioodpad. Až budeme znát přesný termín distribuce kompostérů, dáme občanům předem vědět,“ ujistil Štěpaník.

Kompostéry a bionádoby jsou určeny pouze pro likvidaci biologického odpadu v Prostějově a městských částí Čechovice, Domamyslice, Krasice, Vrahovice a Žešov.

„Dodavatelem bionádob se stala společnost Sulo. Cena za pořízení nádob byla necelých pět set čtyřicet tisíc, z toho deset procent zaplatilo město a zbytek pokryly peníze z dotací,“ uvedla mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

Z Prostějova do Kralic nebo do Brna

Nádoby na bioodpad bude jednou za dva týdny vyvážet společnost A.S.A. Tento odvoz je již co do zpoplatnění zahrnut v běžném poplatku za svoz komunálního odpadu.

„Čistý bioodpad skončí v kompostárně v Kralicích na Hané, nebo v naší kompostárně u Brna,“ informovala jednatelka A.S.A. T.S Prostějov Iveta Jurenová.

Připomněla, že stavba vlastního zařízení na zpracování kompostu by se Prostějovu z hlediska ekonomiky provozu nevyplatila.

To v Plumlově slouží městská kompostárna od května.

„Navážíme sem listí a trávu z našich trávníků a parků, ale končí v ní také bioodpad ze zahrádek obyvatel,“ prozradil před časem plumlovský starosta Adolf Sušeň.

Listí, větve a trávu přivážejí místní do sběrného dvora, který je otevřený čtyři dny v měsíci.

„Pracovníci tam odpad vytřídí a pak odvezou do kompostárny,“ přiblížil systém sběru zbytků starosta Sušeň.

Martin Laštůvka