Zelená kultuře. Absence stálého podia pro pořádání koncertů a různých kulturních akcí ležela na srdci nejen řadovým občanům, ale i představitelům města. Radní se rozhodli tento problém vyřešit nákupem stálého podia. Stát by mělo na nádvoří prostějovského zámku.

Podium by mělo svým vzhledem korespondovat s umístěním v památkové zóně.

"Výběrové řízení na dodavatele podia momentálně probíhá. Podium bude určeno na všechny akce pořádané městem či jeho organizacemi, to znamená na kulturní, společenské, sportovní a jiné akce," potvrdil Deníku náměstek primátora Jiří Rozehnal a dodal: "Ke vzhledu podia se vyjadřovali památkáři, respektive NPÚ Olomouc a to z důvodu uvažovaného použití v památkové zóně centra města. Kolik bude podium stát, se dozvíme až po ukončení výběrového řízení."

Od jara do podzimu

Stálá scéna, by měla výrazně přispět k oživení centra města.

"Sledujeme tím rozšíření kulturní nabídky ve městě. Mělo by jít o demontovatelné a zastřešené podium včetně posezení. Jeho umístění na nádvoří zámku je logické. Máme tam městskou galerii a také zázemí pro letní scénu," informovala náměstkyně primátora Milada Sokolová, která dodala: "Fungovat by mělo od jara až do podzimu."

V minulosti již jedno podium ve vlastnictví města existovalo. Postupem času ale přestalo vyhovovat po technické a bezpočnostní stránce. V současnosti se podium pronajímá. Nové podium, by mělo nabídnout prostor i místním kapelám a kulturním spolkům.

"Možnost vystoupení by měly mít místní hudební skupiny nebo ochotnické soubory," uzavírá Milada Sokolová.

Částka, za kterou se nové podium bude pořizovat, by se měla pohybovat okolo čtyř milionů korun.