Místo u nájezdu na „hanáckou dálnici" sloužilo až dosud jako skládka stavebního materiálu.

„Do konce ledna letošního roku byl na pozemku uskladněný převážně sypký stavební materiál. Provozem ale docházelo ke znečišťování okolních silnic a také se zvyšovala prašnost ve městě. Proto chceme plochu zatravnit a po obvodu vysázet stromy s keři. Jednak tím místo získá lepší vzhled, jednak bude zeleň zachycovat prachové částice, které vznikají z provozu aut na přilehlých frekventovaných silnicích," uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Problémem přeměny skládky na místo zeleně jsou staré betonové panely, které pokrývají celý pozemek. Ten má necelých devět set metrů čtverečních.

„Původně jsme zjišťovali, za jakou cenu bychom mohli panely odstranit a zlikvidovat. Dostali jsme nabídky od pěti firem, z nichž jedna nám dokonce nabídla 150 tisíc korun," řekl náměstek primátora.

Kdo nabídne nejvíc

Prostějovská radnice proto začala zjišťovat ve stavebních bazarech, kolik betonové panely stojí.

„Zjistili jsme, že jsou žádané a že jejich cena se pohybuje od tři sta do pěti set korun bez DPH za metr čtvereční," spočítala mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

Radní se proto rozhodli, že nepotřebný stavební materiál raději prodají. Jediným kritériem v novém výběrovém řízení bude nejvyšší nabídnutá cena.

„Náklady na odvoz a vytěžení panelů uhradí kupující," dodal Jiří Pospíšil s tím, že město by mohlo na prodeji panelů vydělat až čtyři sta tisíc korun.

Radnice původně chtěla nabídnout pozemek investorům, který by mohl přinést do Prostějova nová pracovní místa. To ale poloha pozemku neumožňuje.

„Přes pozemek vede vysoké napětí s ochranným pásmem, takže se na něm nedá nic postavit. Nanejvýš by mohl sloužit jako parkoviště pro autobusy a kamiony. Ale nakonec jsme se rozhodli, že ho zatravníme," vysvětlil náměstek primátora.