Budova dávno přežila svou dobu. "Jde o to, aby naše kulturní centrum odpovídalo své době, abychom připravili důstojný kulturně společenský stánek, na který budeme pyšní a kam lidé budou rádi chodit," uvedl primátor František Jura.

Důležitý první krok. Jedním ze zahajovacích kroků vedoucích k rekonstrukci centra je zmíněná veřejná zakázka. Ta musí obsahovat zejména zpracování a předání projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce budovy, stavební povolení a zpracování vizualizace vnějšího vzhledu budovy, zajištění inženýrské činnosti a dále zpracování dokumentace pro provedení stavby, spolu s vizualizací interiéru a analýzou nákladů na provoz centra po rekonstrukci.

"Nabídky budou pochopitelně hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti. Při výběru bude rozhodující funkčnost a cena. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 8,5 milionu korun (bez DPH)," vysvětluje primátor a pokračuje:

"Projektová dokumentace by měla být připravena v termínu do 30. června 2022. Do návrhu rozpočtu na rok 2022 pak bude pro financování navržena částka dle výsledku zadávacího řízení."

V současnosti tedy proběhne zmíněné výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, následovat pak bude další řízení již na zhotovitele stavby.