O rekonstrukci se mluví už několik let, ale úvahy, zda není budova kulturní památkou a změna vlastníka celou věc oddálily.

Na hlavním nádraží by se mělo začít pracovat v roce 2022.

pMístní nádraží musí na svoji opravu dál čekat.

„Aktualizovali jsme projektovou dokumentaci z roku 2010 a vyhodnocujeme plánovaný investiční záměr“ uvedla mluvčí správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

„V současnosti nelze sdělit konkrétní termín či rozsah případné rekonstrukce výpravní budovy,“ uvedla.

V případě hlavního nádraží je situace pozitivnější. Zde by se mělo začít stavět do čtyř let.

„Dojde k modernizaci celé staniční budovy, ale také kolejiště, zabezpečovacího zařízení a vznikne zde i ostrovního nástupiště,“ řekla Šubová.

Rekonstrukce potěší i řidiče.  „V rámci stavby se počítá s náhradou současného přejezdu ve Vrahovické ulici podjezdem,“ dodává. (her)