"Děti, které se nám podařilo umístit do škol, nebyly tolik stresovány a měly určité základy českého jazyka. Potřebovaly pouze vytvořit pravidelné učební návyky a získat důvěru, že zvládnou výuku ve školském zařízení," informovala o aktuální situaci Helena Ondrýsková, jednatelka společnosti SCHOLA education, která poskytuje ukrajinským dětem prostory a vybavení pro výuku.

Jen s igelitkou

Děti jsou rozděleny do dvou adaptačních skupin podle věku.

"Převážně mezi těmi mladšími, je dost dětí, které potřebují delší péči. Máme zde i děti s určitým handicapem, proto jejich přímé zařazení do základních škol není hned vhodné. Každá skupina má výuku českého jazyka třikrát týdně po dvou hodinách," vysvětluje Ondrýsková s tím, že k nim přišly i děti pouze z igelitovou taškou.

"Neměly prakticky nic, jsme rádi, že se na nás obrací spousta lidí a chtějí nám pomoci. Například jsme pro děti, které zde bydlí pouze s babičkou mohli díky skupině lidí, kteří chtěli konkrétně pomoci sehnali psací stoly, školní tašky a další věci," dodává jednatelka.

Velké pokroky

Sourozenci z Černivci dojely za mámou.

"Já už jsem v Prostějově rok, našla jsem si tu práci. Děti byly na Ukrajině u babičky, teď jsem si je přivezla sem. Sedmiletý syn a dvanáctiletá dcera sem chodí a líbí se jim tu. Neuměly vůbec česky a myslím, že za chvíli budou umět líp než já. Za nějaký čas budou chodit do normální velké školy," prozradila Romana z Černivci, jedna z maminek, které vodí své děti do adaptační třídy.

Volná místa stále jsou.

"Tím, že se nám daří umísťovat do škol, se nám uvolňují místa. V projektu bychom rádi pokračovali. Doposud jsme spolupracovali s Filozofickou fakultou UP Olomouc, až do konce školního roku nám bude pomáhat Pedagogická fakulta. Po stránce výuky bude projekt zastřešen Univerzitou Palackého, za což jsme velmi rádi," uvádí Ondrýsková a uzavírá: "Velmi dobře komunikujeme i s vedením města Prostějov. Díky tomu se daří děti začleňovat do základních škol."