"Projednaný a schválený materiál řeší další možnost budoucího využití plochy po bývalé sodovkárně v návaznosti na uspořádanou urbanistickou soutěž na dostavbu jižní části centra Prostějova. Tuto plochu po bývalé sodovkárně je navrženo využít pro výstavbu polyfunkčního objektu s parkováním," vysvětluje rozhodnutí městské rady 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že podmínkou prodeje je stavba víceúčelového objektu v souladu s územním plánem.

Rychlost je k zamyšlení

"Prodeji se divím a říkám si, kam se najednou začalo tak spěchat? Potřebujeme snad rychle sehnat peníze do městské kasy?" vyjádřil se k záměru opoziční zastupitel Petr Ošťádal a dodal k budoucímu hlasování v zastupitelstvu: "Jedná se pro mě o zcela novou informaci. Chci znát všechny detaily a okolnosti. Předpokládal bych, že takové věci se prodiskutují napříč politickým spektrem a ne, že si to přečteme někde na FB."

Líbí se vám záměr prodeje pozemků a vznik polyfunkčního domu s parkováním? Hlasujte v anketě pod článkem.

Dosavadní parkoviště bude hodně chybět

"To je vážně super informace. Jediné místo, kde se dá nechat auto bez ohledu na to, jak dlouho se zdržím ve městě. Vůbec netuším, kde budou lidi parkovat, když se zde začne něco stavět. Vleze se sem víc než stovka aut a v pracovní dny je zde vždycky plno," kroutila přímo na parkovišti nevěřícně hlavou Hana Slezáková.

Město má svou vizi

"Vzhledem k tomu, že se na sociálních sítích objevila celá řada zavádějících informací v souvislosti se záměrem prodeje tohoto pozemku, chci znovu zdůraznit, že jeho případný prodej je v plném souladu s vyhlášenou urbanistickou soutěží a následně zpracovanou územní studií a její koncept nikterak nenaruší," zdůrazňuje náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Kupní cena pozemků bude ve výši minimálně dle znaleckého posudku 4678 korun za metr čtvereční bez DPH, to znamená celkem 19 306 106 korun bez DPH. Konečné rozhodnutí o prodeji podléhá schválení Zastupitelstvem města Prostějova.

PODMÍNKY PRODEJE POZEMKŮ
Město Prostějov na svých webových stránkách prezentuje celou řadu podmínek, při jejichž splnění se prodej uskuteční.
mimo jiné například:
- v kupní smlouvě se kupující zaváže, že ve lhůtě do 5 let ode dne uzavření kupní smlouvy bude na převáděných pozemcích dokončena výstavba polyfunkčního objektu v souladu s platným Územním plánem Prostějov
- v kupní smlouvě se kupující zaváže vytvořit v rámci stavby polyfunkčního objektu na převáděných pozemcích 150 nových veřejných parkovacích míst, která budou trvale vyčleněna pro veřejné parkování s cenou parkovného korespondující s aktuální cenou veřejného parkování ve městě Prostějově