Takový případ nyní řešili v Mateřské škole Mánesova v Prostějově.

„Naše děti byly v domově v Brněnské ulici, ten humbuk, co byl potom, to si nepřejte vidět. Někteří rodiče si nepřáli, aby jejich děti takové zařízení navštěvovaly. Mně osobně to ale nevadí," přiznala jedna z maminek. Kvůli vztahům s ostatními rodiči si nepřála do novin uvést své jméno.

Plán učitelek, jak zapojit děti do dalších aktivit, tak úplně nevyšel.

„Všichni byli nadšení. Při návštěvě děti v Domově pro seniory ukázaly, co si nacvičily, a nakonec jim předaly dárečky. Myslím, že se představení a setkání líbilo oběma stranám," popsala vedoucí učitelka MŠ Mánesova Jana Cerovská a potvrdila, že ne všichni rodiče byli s návštěvou svých dětí v domově pro seniory spokojeni.

Učitelky našly zastání

Důkazem je dopis, který se v posledních dnech objevil na stránkách Základní školy Palacká, pod kterou tato mateřská škola spadá.

„Uvědomme si prosím, že mezi základní lidské hodnoty patří právě úcta ke stáří. Je to něco, co nás čeká všechny, nejen nás rodiče, ale i naše děti, a dále potom i další generace, které budou naše děti vychovávat. Nikdo z nás nemůže vědět, jaké stáří prožijeme zrovna my," vzkázali například rodiče Aničky Martin a Radka Horákovi odpůrcům stáří.

„Obracíme se na vás s prosbou o maximální podporu našich učitelek, které s tím měly hodně práce, aby udělaly radost nám rodičům, a aby tuto radost mohli sdílet právě tyto babičky a dědečkové. Jestliže tento názor nesdílíte, vezměte si v den návštěvy domova důchodců svoje děti domů a nebraňte ostatním dětem, aby mohly tuto radost předávat dál," píší manželé Horákovi v závěru dopisu, který měl po svém zveřejnění desítky zastánců.

I Říha se podivuje

Nad neúctou některých rodičů ke stáří se pozastavuje i vedoucí odboru školství František Říha.

„Nikdy jsem se s podobným případem nesetkal. Ještě v době, kdy jsem byl ředitelem Základní školy Rejskova, spolupracovali jsme s Domovem s pečovatelskou službou u rybníka ve Víceměřicích. Nikdy si nikdo z rodičů, ba ani dětí, nestěžoval, že se musel dívat na nějakou bídu či neštěstí. Toto jednání rodičů tedy nechápu," sdělil svůj názor na celou záležitost František Říha s tím, že on sám se na mateřskou školu a jejich počin rozhodně nezlobí, naopak návštěvu dětí v domově pro seniory vítá.

„Školy vždy chodily do těchto zařízení. Děti často nemají se starými lidmi ani žádný kontakt, a pak k nim nemají žádný vztah. Jednání některých rodičů je hodně zvláštní," podotkl vedoucí odboru školství František Říha.

V domovech pro seniory se s neúctou ke stáří setkávají dnes a denně.

„Někteří rodiče jsou proti této spolupráci, což může souviset s celou řadou skutečností. Stáří ale k životu patří a děti by měly vědět, že jejich rodiče také jednou zestárnou. Lidí, kteří své děti vychovávají k tomu, že je stáří něco špatného, je mi líto. V zahraničí je sociální systém na lepší úrovni než u nás," uvedl ředitel prostějovského domova důchodců Zdeněk Libíček.

V Plumlově vše bez problémů

Vážit si starých lidí učí děti na stále více školách. Domov pro seniory v Soběsukách například již léta navštěvují žáci 1. stupně Základní školy v Plumlově.

„Asi sedm let tradičně jezdíme školním autobusem do Soběsuk. Před Vánoci máme pro domov vždy nachystáno pásmo písní a básní, děti jim předávají vlastnoručně vyrobené dárky, perníčky a někdy jim zahrají třeba na flétnu nebo zahrají krátké divadlo. V domově je naše návštěva vždy potěší a nikdo z rodičů si nikdy na tyto akce nestěžoval. Snažíme se děti vést k tomu, aby si starých lidí vážily a věřím, že se nám to daří," popsala své zkušenosti ředitelka školy v Plumlově Dagmar Zapletalová a dodala, že by ji negativní reakce ze strany rodičů překvapily.

Žáci plumlovské školy například v rámci jedné z návštěv domova babičky a dědečky dokonce malovali a následně si všichni společně povídali o stáří.