„Žáci byli seznámeni s vývojem reklamy, na konkrétních příkladech jim byl objasněn rozdíl mezi reklamou komerční, politickou a sociální. Zároveň byli vedeni k vnímání reklamy jako fenoménu současné medializované společnosti,“ uvedl ředitel školy Marek Moudrý.

Žáci 9. třídy, pro které byl projekt určen, měli možnost si sami uvědomit, že je reklama provází téměř na každém rohu.

Projekt se letos na škole uskutečnil potřetí a finančně ho podpořilo město Prostějov. (trn)