Co chystáte v obci nového?

Naší prioritou je nyní stavba chodníku podél komunikace, která protíná obec Zdětín. Vybudováním chodníku podél této silnice bude zajištěno oddělení pěší dopravy od motorové. Tím se výrazně zvýší bezpečnost lidí, kteří bydlí ve východní části Zdětína. Jde hlavně o děti, které jsou nuceny chodit podél této silnice na autobusovou zastávku. Ta je určena pro žáky základní školy a nachází se na opačném konci obce. Na tuto stavbu máme zpracovanou projektovou dokumentaci, dokonce nám už dali stavební povolení. Jediným co nám schází, jsou tak jak to dnes bývá peníze. Dalším důležitým úkolem bude oprava místních komunikací.

Co se Vám za letošní rok v obci podařilo?

V letošní roce se nám podařilo získat dotace z prostředků Olomouckého kraje na opravu Vodičkova kříže. Z rozpočtu ministerstva kultury jsme získali finance na obnovu technického a programového vybavení Obecní knihovny, která patří do sítě knihoven jež zajišťují knihovnické a informační služby místním lidem. Rozhodně nezahálejí ani naše spolky. Zásluhou Sokola a místních hasičů tu máme skvělé kulturní a společenské vyžití.

Co Vás teď v obci nejvíc „pálí." Jaký problém potřebujete vyřešit?

Prioritou pro příští období bude výstavba chodníku podél silnice protínající naši obec. Určitě není příjemné ani bezpečné, když těsně vedle dětí jezdí nákladní auta plně naložená kulatinou určenou ke zpracování na pilu na Ptenském Dvorku. Tato situace se zhoršuje stále se zvyšujícím objemem výroby.

Na co byste do Vaší obce nalákal?

Zajímavostí obce je stará studna nazývaná Haltýř, jež byla dříve součástí panského dvora. Na návsi obce Zdětín stojí kaple sv. Anny, postavená nákladem 1.200 zlatých v roce 1843. Před kaplí byl vystavěn pomník padlým obětem obou světových válek. Součástí obce je i nový park a dětské hřiště ,které slouží k relaxaci místním. V katastru obce je i sedm kamenných křížů, které postupně získávají svoji dřívější podobu. Obcí prochází také značená lokální cyklostezka. Severovýchodně od obce se zvedá kopec Bílá hora a kolem jeho vrcholku a na stráních je chráněná oblast přírodní rezervace Na Hůrkách. Severním směrem od obce se rozkládá les nazývaný Háj a v jeho okrajové části je několik chatových osad. Mokřiny, kde si chataři postavili kapličku sv. Antonína, kterou vybavil pan Mlčoch, ředitel školy v Prostějově. Malbu a hlavní obraz sv. Antonína provedl akademický malíř Bohumil Čížek z Lešan. Naproti bývalého mlýna v nádherné krajině je menší opuštěný lom, a nad ním místo s pozůstatky prehistorického hradiště. Jeho počátky spadají do období mladšího neolitu (4 000 – 2 500 let př.n.l.). Všechny tyto lokality jsou turisticky velmi oblíbené a ve velice hezkém přírodním prostředí, vhodné na vycházky s dětmi.

Co byste popřál čtenářům Prostějovského Deníku?

Čtenářům Prostějovského Deníku přeji po zbytek roku plno příjemných zpráv, hezkých zážitků a pevného zdraví.