Kromě něj byli na projednání zástupce stavebního úřadu a také dvou firem. Přítomný byl například jeden z partnerů ve firmě Kynčl & Knesl Jakub Kynčl. Společnost prováděla změny v územním plánu. Dostavila se také Edita Ondráčková z firmy Invek, která zjišťovala a zhodnotila možné dopady na životní prostředí.

„Vždy sledujeme maximální nepříznivý možný stav. Výsledkem v tomhle případě je, že v lokalitě nebudou hrozit po úpravách významně negativní vlivy," sdělila o studii SEA posuzující vlivy na životní prostředí.

Studie zkoumala například možnou budoucí automobilovou dopravu, horninové prostředí či ovzduší. Jednotlivé složky firma zhodnotila v pěti stupních od výrazně negativního vlivu po výrazně pozitivní.

„Ani v jednom případě se nevyskytl výrazně negativní ohodnocení," uvedla Edita Ondráčková.

Výsledkem změn v územním plánu by nakonec mělo být zrušení hranice 75ti procentní zastavěnosti území či zákazu výstavby podzemního parkoviště v sousedství největšího prostějovského kostela. Studie však zmínila také tři podmínky, které trvají: stavba, která by se v lokalitě sousedící s kostelem Povýšení svatého kříže měla nacházet, musí mít určitou maximální výšku, nesmí mít negativní vliv na statiku okolních budov a může mít jen minimální dopad na stromořadí v Komenského ulici.

SOUVISEJÍCÍ: VIDEOANKETA: Chtějí lidé Galerii Prostějov? Bude se diskutovat územní plán

Doprava -1?

Na zasedání si našly cestu zhruba dvě desítky lidí. Ti využili prostoru ke vznášení dotazů. Mezi tazateli bylo i pět opozičních zastupitelů.

„Doprava nebude mít zásadně negativní vliv na životní prostředí? Já tomu teda nevěřím," uvedl například Petr Kousal.

„S tímhle tvrzením si dovolím zásadně nesouhlasit. Při stavbě i po dostavění se podle mě doprava zhorší," polemizoval s ohodnocením vlivu dopravy hodnotou –1.

Další z opozičních politiků pak také požádal o vyjádření Jakuba Kynčla. „Vy byste to ve vašem městě, pokud by bylo rozhodnutí na vás, nechal postavit?" dotkl se zastupitel možného využití ploch pro obchodní centrum.

„Strašně rád bych ho nechal udělat. Záměru tleskám, obchody patří do center měst. Stačí, když se pojedete inspirovat na západ od našich hranic," zněla odpověď urbanisty.

Reakce primátorky

Ze strany přítomných pak také padl dotaz na pozdržení změny územního plánu. Poukázali přitom na rozhodnutí okresního soudu v Prostějově o nevýhodnosti a neplatnosti smlouvy města s firmou Manthellan. Například Ivo Lužný se přímo zeptal primátorky, jak se k vyčkání na výrok odvolacího soudu staví.

„Nebudu to komentovat, ještě by se to objevilo v novinách," řekla primátorka.

Setkání skončilo po hodině a tři čtvrtě. Během něj navíc zástupkyně stavebního úřadu upozornila, že lidé mají stále sedm dnů na podání připomínky či námitky ke změnám v územním plánu.