„Chtěl bych zdůraznit, že jsme na město nepodali žádnou žalobu, ani se k žádné takovéto aktivitě nepřipojujeme. Jediné, co jsme podali, byla námitka proti návrhu nového územního plánu,“ prohlásil jednatel společnosti Prior IK Adolf Vlk.

Návrh nového územního plánu totiž počítal do budoucna na místě dnešního Prioru s plochou pro občanskou vybavenost s převahou kultury.

„To jsme ovšem ještě nevěděli o těchto plánech. A také firma, která územní plán zpracovávala není z Prostějova a při pohledu z Brna se jim zdálo, že by v sousedství Muzea a kostela měla být plocha, kde by využití nebylo zcela komerční,“ vysvětloval místostarosta zdeněk Fišer.

Právě proti omezení komerčního využití se však Prior ozval.

„Tuto námitku město akceptovalo. V novém územním plánu zde tedy počítáme také s občanskou vybaveností, ovšem s komerčním využitím. Prodejní plocha tak zde není omezena,“ podotkl k tomu starosta Prostějova Miroslav Pišťák.

Koupě parkoviště a všeobecná shoda

Společnost chce od města odkoupit ještě plochu parkoviště u služebního vchodu.

„Jedná se o necelých sto metrů čtverečních, které byly dány obchodnímu domu do užívání městem po jeho výstavbě v roce 1973,“ vysvětlil Vlk. Parkoviště sloužilo zaměstnancům obchodního domu.

V nových plánech však je na tomto místě příjezd pro zásobování.

„Proto jsme město požádali o její odprodej a to se k němu postavilo vstřícně,“ pokračoval Vlk za souhlasného pokyvování starosty Pišťáka.

Ten netajil svou spokojenost se záměrem společnosti.

„Je to podnikatelská aktivita Prioru se kterou nemá město žádnou spojitost. Přesto ji však vítáme, stejně jako každou aktivitu, která pozvedne a nebojím se říci i zkrášlí střed města,“ prohlásil Starosta Pišťák. Přátelská atmosféra mezi oběma stranami za konferenčním stolem tak byla zcela dokonalá. (pam)