Pravidelné schůze prostějovského zastupitelstva rozhodně neprobíhají ve vzájemné harmonii a souznění. Slovní přestřelky mezi vládnoucí koalicí a opozičními zastupiteli jsou proslulé. Jedním z nejhlasitějších oponentů je právě Petr Ošťádal.

"Je to dáno tím, že mám většinu materiálů pečlivě nastudovaných. Všechno ale v důvodových zprávách není. Ptám se tedy na určité detaily, které tam nenajdu. Mnohdy ale neobdržíme ani zásadní informace, i když po nich pátráme téměř rozvědným způsobem," vysvětluje častou frekvenci dotazů zastupitel Ošťádal.

Nezbední žáci

Z pohledu městských radních sedíte v lavicích dole vpravo. Společně s vámi jsou tam i další častí připomínkovači. Nepřipadáte si občas jako nezvladatelní žáci pod káravým dohledem učitelů?

"Jako nezvladatelný žák si nepřipadám. Pocit z dohledu káravého učitele však občas mám. To když se někteří radní nechají unést rádoby pedagogickým přístupem a spletou si jednání demokratické instituce se školou období Marie Terezie. Je to ale úplně bezdůvodné, protože my se řídíme jednacím řádem. Děláme jen to, co má zastupitel dělat. Myslím si, že období, kdy se na jednání zastupitelstva schválilo bez připomínek kde co, je naštěstí pryč. Jako opoziční zastupitelé bohužel nemáme mnoho příležitostí koaliční návrhy rozporovat předem, proto své připomínky sdělujeme přímo na jednání zastupitelstva," vyjadřuje se k pocitům v lavici Ošťádal a doplňuje: "Obvykle si koalice stran, které na radnici vládnou, své návrhy stejně prohlasuje domluvenou většinou. My nejsme nějaká banda nihilistů, která je proti všemu. Dobrý návrh rádi podpoříme. Pro některé návrhy ale ruku prostě zvednout nemůžeme prostě proto, že zjevně nejsou v zájmu města a občanů."

Přestřelky s Jurou

Hodně často se dostáváte do slovních potyček s primátorem.

"Já chápu, že se některé naše argumenty panu primátorovi nelíbí. Posledně jsme si například vyjasňovali jeho kompetence. Každý zastupitel má k projednávanému bodu možnost podle jednacího řádu promluvit dvakrát po dvou minutách. Primátor má však potřebu naše diskusní příspěvky komentovat bez omezení. Jak to vidí on, kdo je mimo mísu a podobně. Tím zasedání zastupitelstva zbytečně prodlužuje. Na posledním jednání jsem ho na to opět upozornil. Zřejmě si to pan primátor již uvědomil a přestal diskusní příspěvky komentovat. Zastupitelstvo jednalo ten den o poznání kratší dobu," vyjasnil Petr Ošťádal svůj názor na primátora Františka Juru.

Škatulka zlobilů

Vaše dotazy mnohdy uvedou primátora nebo radní do rozpaků, těší vás to?

"Spíše mě udivuje, že položím otázku, nad kterou se jen krčí rameny. Pokud položím dotaz a nedokáží mi odpovědět ani ti, kteří ten materiál předložili, tak je něco špatně," kroutí hlavou Ošťádal. "Někteří zastupitelé hlasují pouze podle stranické příslušnosti nebo víry, aniž by o daném problému vůbec něco věděli. Naopak naše návrhy často nejsou zařazeny ne program jednání jen proto, že jsou z opoziční dílny i když se jim jinak nedá nic vytknout. Je to zřejmě taková odplata za to, že ”zlobíme”. Předložili jsme však i návrhy, které koalice podpořila."

Obtížná příprava

Zastupitelé dostávají materiály k projednávání na zastupitelstvu týden předem.

"Ano, máme je standardně týden dopředu. Je to velmi krátká doba na prostudování. Někdy se týkají odborných témat, které je dobré s někým zkonzultovat. Stalo se už ale i to, že některé materiály jsme předem nedostali vůbec," komentuje situaci Petr Ošťádal.

Nesmyslný čas

Ve funkci jste první volební období, ale na jednáních zastupitelstva jste vystupoval pravidelně už jako občan.

"Myslím, že se toho tolik nezměnilo. Vadí mi například změna času jednání. Teď se začíná v deset dopoledne. Asi proto, aby tam nikdo z občanů zbytečně nechodil promlouvat. Já bych byl pro, aby se zastupitelstva konala odpoledne," říká Ošťádal a pokračuje: "Když si hrajeme na přívětivý úřad, radnici bez záclon a nevím co ještě, tak by měli mít všichni občané možnost přijít říct, co je trápí."

Vymýšlí pitomosti

Řadový občan má zastupitele zaškatulkovaného jako představitele radnice. Tedy toho, kdo zodpovídá za chod města.

"To ano. Občan nevnímá rozdíl mezi radním a řadovým zastupitelem. Občas se mi stane, že dostanu na ulici vyčiněno. Naposledy za to, že je kluziště u muzea v provozu již v listopadu. To jsme prý schválili úplnou pitomost," s úsměvem popisuje opoziční zastupitel.

---

Primátor František Jura odpovídá Deníku

Prostějovský primátor František Jura

Jakým způsobem dostávají zastupitelé materiály k projednání na pravidelném jednání zastupitelstva?

Zastupitelé dostávají materiály minimálně 7 dní před termínem jednání. Sedmidenní lhůtu stanoví jednací řád. Samozřejmě v mimořádných či spíše neodkladných případech mohou dostat zastupitelé materiál takzvaně “na stůl”. Pokud následně odsouhlasí jeho zařazení do programu jednání, tak je materiál projednán, v opačném případě nikoliv.

Je pravda, že některé materiály vůbec nedostanou?

U materiálů, které jsou určeny k projednání zastupitelstvem, toto vylučuji. Navíc, pokud zastupitelé požádají o jakýkoli doplňující materiál nebo informace, obdrží je nezřídka i v průběhu jednání. A nejen to. K projednaným materiálům mají přístup i kdykoli v období mezi termíny jednání zastupitelstva, je to jejich právo a využívají ho.

Z jakého důvodu se posunul začátek pravidelných jednání zastupitelstva na 10 hodin ráno?

Desátou hodinu dopolední jsme jako zahájení pravidelných schůzí Zastupitelstva města Prostějova odsouhlasili již před rokem, tedy hned na začátku nového volebního období. Praxe nám totiž ukázala, že často velmi dlouhé diskuse způsobovaly, že zastupitelstvo končilo v nočních hodinách, nebo pokračovalo v dalších dnech. Aby tedy byla reálná šance, že zastupitelstvo skutečně projedná všechny materiály v den, na který je svoláno, je vhodné zahájit zasedání už dopoledne.