Jak hodnotíte aktuální situaci na Prostějovsku?

"V současné době je na Prostějovsku obrovský boom, někdy zachytíme i padesát procent pozitivních vzorků za den. Od 23. září jsme k dnešnímu dni vyšetřili čtrnáct tisíc vzorků, přičemž naše představa byla, že budeme nízkokapacitní laboratoří s počtem testů maximálně do dvě stě padesáti za den."

V jakých číslech se dnes pohybujete?

"Jakmile pandemie nabrala na síle a začaly se na nás valit požadavky o vyšetření, prodlužovali jsme směny a začali vyšetřovat až tři sta vzorků denně. Bylo nutné posílit personál, pořídit další analyzátory a dnes už se pohybujeme v hodnotách pět set až šest set testů denně, výjimečně jsme se dostali i přes hranici sedmi stovek vyšetření. Zatím stále zvládáme vzorky vyšetřit do čtyřiadvaceti hodin od doručení, většina jich je vyšetřena ještě v den odběru. Je to za cenu nadstandardního pracovního nasazení lidí, kteří pracují přes čas a do pozdních večerních hodin."

Co vše bylo třeba udělat k dosáhnutí takových čísel?

"Museli jsme zaškolit další zaměstnance, zejména z našeho Oddělení laboratorní medicíny. Konkrétně z biochemie a hematologie, jelikož tito zaměstnanci mají k této práci nejblíže, umí pipetovat a práce s analyzátory jim není cizí. Využíváme je rovněž pro administrativní a pomocnou zdravotnickou práci. Naše řady byly také rozšířeny o nový personál, který však prochází procesem zaučování, což může trvat i několik měsíců, avšak pro některé ne zcela odborné činnosti jsou pochopitelně využíváni. Svou nezanedbatelnou roli hraje také vybavení laboratoře. Máme dva nové extraktory nukleových kyselin, tři nové termo-cyclery, pracujeme celkem ve třech laminárních boxech a také nám byla pořízena nová výpočetní technika."

Podařilo se usnadnit oproti jaru komunikaci s dalšími subjekty, které se podílejí na celém systému testování a vyhodnocování?

"Ano, zejména už nevytváříme excelové tabulky pro Krajskou hygienickou stanici (KHS). Žádanka o vyšetření byla plně elektronizována a další služby v oblasti elektronické podpory fungují velmi dobře - od automatického stažení elektronických žádanek Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) až po automatické odesílání SMS pacientům a automatické odesílání výsledků vyšetření zpět do databáze Informačního systému infekčních nemocí, který je součástí ÚZIS.

Nicméně, i tak se všichni pořádně oháníme, je to náročná mravenčí a nekončící práce, při které je nutná soustředěnost, přesnost, dobrý zrak a v neposlední řadě je důležitá i dokonalá organizace celého procesu jako celku."

A co naopak dokáže přinést pořádné komplikace?

"Bohužel, i my jsme jen lidé, i nás se týkají absence spojené s ošetřováním dětí či onemocněním nás, včetně koronaviru. Případnou absenci personálu nedokážeme ani předjímat, ani naplánovat a stává se naší noční můrou. Ještě donedávna jsme si mysleli, že máme koronavirus jen ve zkumavkách a zdálo se, že se nám nákaza vyhýbá. Ale i když se v práci důsledně chráníme, přesto se nám minulý týden objevila první onemocnění u našeho personálu. Pokud by došlo k významnému personálnímu výpadku u zaměstnanců s odpovídají erudicí, museli bychom vyšetřování omezit nebo přerušit, což by negativně dopadlo na celý region. Dalším strašákem, který nás soustavně pronásleduje, je nedostatek diagnostických souprav a plastů, bez nichž vyšetřování nelze provádět. Celý evropský trh je naprosto vyčerpán vzhledem k aktuální enormní poptávce po těchto produktech. Každé vyšetření stojí i na takových drobnostech jako je například plastová pipetovací špička nebo plastová reagenční destička."