Trestní oznámení pro údajnou zpronevěru v řádech statisíců korun podal na stavební firmu IPmont s.r.o. a jejího obchodního ředitele Petra Copka z Prostějova primář léčebny dlouhodobě nemocných prostějovské nemocnice Michal Hleb.

„Nedodrželi termíny, překročili smluvně danou fixní cenu a zpronevěřili osm set devadesát tisíc korun," uvedl v polovině listopadu 2012 pro Prostějovský deník Hleb. Přiblížil tehdy, že IPmont například na jejich bezbarierovém domě nedokončil stavbu střechy a instalaci topení, ač si tyto položky nechal zaplatit. Navíc prý firma v projektu udělala svévolné změny.

Dům Hlebových

Dům Hlebových. FOTO: IPmont

Tvrzení Michala Hleba vedení IPmontu odmítá.

„Údajné nedodržení termínu dokončení stavby je ukázka jasných záměrů pana Hleba poškodit naši firmu. Ve smlouvě o dílo je deklarováno, že termín zahájení stavby je den předání staveniště. Doklad o předání staveniště nám ovšem nebyl nikdy ze strany Hlebových předán," upozornili šéfové IPmontu – Petr Copek spolu s Ivanem Dvončem. Dodali, že vzhledem ke smluvně stanoveným skutečnostem předali stavbu dokonce dřív, než stanovovala smlouva, tedy než necelých deset měsíců.

„Překročení ceny zmiňované panem Hlebem je pak jasný důkaz o jeho záměru nechat si za málo peněz postavit dům," konstatovali šéfové IPmontu. Všechny změny na stavbě byly dle jejich vyjádření činěny pouze se souhlasem manželů Hlebových.

Co stavbaři říkají na Hlebem zmíněnou zpronevěru?

„Údajná zpronevěra osmi set tisíc korun je směšná. Všechny práce jsou Hlebovým změřeny, vyčísleny a předány. Neprovedené práce nejsou fakturovány," zdůrazňují Copek s Dvončem. Tvrdí, že situace je dokonce úplně obrácená, než uvádí Michal Hleb. „Jsou to právě Hlebovi, kteří dluží dodnes IPmontu zhruba jeden milion korun. Vše lze písemně doložit," vzkazují s dovětkem, že Hlebovi do dnešního dne nezaplatili jejich zmíněnou sumu, ač dluh uznali písemně v podepsaném protokolu a slíbili jej uhradit do 10. září loňského roku.

Nedodělky na stavbě vedení IPmontu odmítá.

„Nedokončení čehokoli na stavbě je jen holý výmysl pana Hleba, střecha byla dokončena. Topení bylo dokončeno kromě montáže regulačních hlavic a dvou otopných žebříků – typ si nebyli Hlebovi schopni vybrat víc jak dva měsíce – a jejich dokončení je součástí dohody z předávacího protokolu stavby. Toto vše mělo být provedeno po úhradě celého dluhu Hlebovými firmě včetně topné zkoušky," nechali se Copek s Dvončem slyšet s tím, že svévolné změny v projektu nikdo nedělal.

„Všechny změny byly s Hlebovými vždy předem projednány a jimi odsouhlaseny. Již před zahájením stavby byl přepracovaný projekt a podle něj se stavělo. Při přepracování jsme Hlebovým jen na konstrukcích ušetřily několik set tisíc korun proti projektu zpracovanému původním projektantem stavby," vyjádřili se šéfové IPmontu.

Skryté prvky

Poukázali na to, že pro pana Hleba stavěli dům s některými protibariérovými řešeními.

„Protože Hlebovi chtěli získat na protibariérová opatření finance od státu, byla některá tato opatření se souhlasem pana Hleba skryta. Důvodem bylo, že pokud by byla vybudována při realizaci stavby, nedostali by Hlebovi žádnou finanční dotaci a všechna tato požadovaná opatření by si museli hradit sami z vlastních prostředků," sdělili Copek s Dvončem. Dle jejich slov jde o výtah do poschodí, pojezdy pro závěs do garáže a sprchy a pojezdy ve dvou pokojích.

Zápisy ve stavebním deníku

„Hlebovi nikdy IPmont ani ústně ani písemně nebo zápisem do stavebního deníku neupozornili, že se dělá něco, s čím oni nesouhlasí nebo co nechtějí," zdůraznili Copek s Dvončem. Naopak z protokolu o předání stavby, který mají k dispizici, vyplývá, že kvalitu stavby hodnotili Hlebovi stupněm jedna, tedy tím nejlepším.

„Nedodělky na stavbě byly firmou odstraněny do konce srpna loňského roku. V protokolu je také uvedeno, že firma provedla řadu víceprací, a to se souhlasem manželů Hlebových," shrnuli Copek s Dvončem.

Likvidace firem?

Michal Hleb v listopadu upozornil, že Petr Copek působil již v několika stavebních firmách, které skončily v likvidaci a chtěl v této souvislosti veřejnost před IPmontem varovat.

„Likvidace těchto firem nebyla nikdy provedena z důvodů, že by firma měla od nějakého investora peníze a abych si mohl peníze nechat, a proto zlikvidoval firmu. Firmy vždy všechny stavby dokončily. Důvodem jejich likvidace však byli investoři, kteří těmto firmám za provedenou práci nezaplatili. Úplně stejným způsobem i dnes postupuje pan Hleb," shrnul Copek.

Střet se vyhrocuje

Vedení IPmontu míní, že Michal Hleb si chtěl postavit dům, který přesahuje jeho finanční možnosti.

„Nyní pan Hleb podniká všechny možné kroky k tomu, aby on byl ten ošizený a podvedený darebnými stavbaři, když skutečnost je na hony vzdálená jeho tvrzením," vzkázali Copek s Dvončem.

Michal Hleb se brání: „Tvrzení ze strany IPmontu jsou absurdní, urážlivá a pomlouvačná. Termín dokončení stavby a cenu jasně stanovila smlouva o dílo, která nebyla ze strany IPmontu splněna. K řádnému předání stavby z pohledu legislativy nedošlo. Přitom cena byla z naší strany řádně uhrazena, ba přeplacena, což jsem doložil na policii."

Hleb dodává, že na stavbě nebylo na černo děláno nic. „Vše, tedy i výtah, bylo odsouhlaseno stavebním úřadem, což mohu doložit," uzavírá Michal Hleb.