„Babička s dědečkem žili celý život na vesnici a měli velké hospodářství. Pořád jsme jim říkali, ať se přestěhují do něčeho menšího, protože jim ubývali síly, ale oni pořád nechtěli. Jenže pak měl dědeček úraz, léčil se skoro půl roku a babička zjistila, že i když jí pomáháme, tak se nemůžeme o tak velké hospodářství starat. Čekali jsme několik měsíců, než se nám je podařilo umístit do domova s pečovatelskou službou. Dědeček se mezitím zotavil a teď jsou oba moc spokojení. A aby si připomínali zahrádku, tak pěstují na balkoně bylinky a rajčata," popsala svou zkušenost Lucie Hrazdilová.

Problém s umístěním seniorů do těchto domovů si uvědomuje i prostějovský magistrát. Ten eviduje více než dvě stě padesát žádostí.

„Potřeba bytů pro seniory je v Prostějově markantní a žádosti na tento typ bydlení převyšují mnohokrát naše možnosti," řekl náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Město si proto nyní nechá zpracovat studii na výstavbu komunitních domů pro seniory, kterou by použilo v případě možnosti získání dotace.

„Jedná se o domy s minimálně deseti, maximálně však pětadvaceti byty, které nesmí být větší než 45 metrů čtverečních. Podmínkou je koncepce sdílených prostor pro obyvatele domu a dostupnost terénních sociálních služeb. Domy jsou určeny lidem nad šedesát let k prodloužení jejich soběstačnosti. Senioři musí mít průměrný měsíční příjem do jednonásobku průměrné měsíční mzdy, respektive 1,2 násobku v případě dvoučlenné domácnosti," vysvětlil podmínky Zdeněk Fišer.

Kde by mohly domy vyrůst?

Pracovníci magistrátu vytipovali dvě místa, kde by komunitní dům mohl vzniknout.

„Jedná se o místa v centru města, a to Knihařskou a Partyzánskou ulici. Budeme stavět nový dům, protože na případnou rekonstrukci nemáme žádný vhodný objekt. Jedině jezdecká kasárna, ale jejich rekonstrukce není z ekonomického hlediska výhodná. Náklady na rekonstrukci budovy by byly mnohem vyšší než novostavba," řekl náměstek primátora.

To si však nemyslí například prostějovský architekt Jiří Zakopal, který navrhuje přeměnit centrální budovu kasáren na dům pro seniory.

„Mohlo by zde vzniknout sto čtyři míst pro seniory. Budova je přes pokročilou devastaci vnitřních prostor v dobrém stavebně technickém stavu a není nutné ji zdemolovat. U žádné z konstrukcí nebylo zjištěno takové narušení, které by v současnosti hrozilo jejím zřícením," míní architekt, který na přestavbu budovy vypracoval studii.

Radní se rozhodli, že na vypracování studie komunitního domu pro seniory vyčlení z městské kasy dvě stě tisíc korun.

„Na jednu bytovou jednotku můžeme získat dotace 650 tisíc korun," doplnil Zdeněk Fišer. (ham)