Jak dlouho už ochránci přírody na Prostějovsku pomáhají?

Petra Orálková: Český svaz ochránců přírody funguje v Prostějově pětatřicet let s tím, že dvacet let děláme osvětové akce pro veřejnost. V lednu 2002 jsme dostali akreditaci a můžeme dělat i akce pro školy.

Ocenění od města dostanete po dlouholeté činnosti. Bylo to pro vás překvapením?

Eva Zatloukalová: Velmi mile nás překvapilo, že ocenění dostanou i spolky, protože nejen naše sdružení vykonává pro Prostějov záslužnou činnost. Cenu za ochranu přírody dostali jednotlivci, jako například Petr Albrecht nebo Karel Pokorský, ale nyní je to ocenění kolektivní práce, kterého si vážíme.

Co je kromě ochrany přírody náplní vaší práce?

Petra Orálková: Děláme aktivity pro školy i pro veřejnost. Pro školy od mateřských až po střední organizujeme ekologické a interaktivní programy, pro veřejnost pořádáme pravidelné akce, jako je například stále více oblíbený Den Země. Pravidelně organizujeme besedy, exkurze či vycházky a zároveň se snažíme do našich aktivit zapojit i lidi, kteří s námi chodí uklízet Hloučelu, vyrábí a vyvěšují krmítka či ptačí budky nebo vysazují stromy.

Cenu města Prostějova převezmete za dlouholetou ekologickou činnost. Kde má Prostějov v této oblasti mezery?

Petra Orálková: Problémem je zvýšení dopravy ve městě, která má vliv na znečišťování ovzduší, ale to je věc, kterou neovlivníme.

Eva Zatloukalová: Potíž vidíme i v přibližování zástavby k biokoridoru Hloučela. Biokoridor je cenným prvkem a slouží k migraci různých živočichů a rostlin. Zástavba by podle plánu měla být blíž biokoridoru, ale my spíš potřebujeme, aby se biokoridor rozšiřoval. Město by také uneslo více zeleně, ale mám pocit, že radnice se v tomto ohledu snaží, i když samozřejmě ne vždy to jde. Někdy musí zeleň ustoupit například parkovacím místům či jiné zástavbě.

V souvislosti se znečišťováním ovzduší či vody se stále častěji mluví o ekologii a o tom, jak mohou lidé šetřit životní prostředí. Mají lidé zájem pečovat a chránit přírodu?

Petra Orálková: Zájem o naše akce stoupá a přibývá lidí, kteří se k nim připojují. Snažíme se lidem ukázat, co všechny by mohli pro přírodu udělat. Lidé s námi jdou čistit studánky a pak nám řeknou, že se tam ještě jednou vypravili na výlet, protože se jim tam líbilo.

Eva Zatloukalová: Snažíme se působit na všechny věkové skupiny, a pokud jsou lidé podobného smýšlení jako my, jsou s našimi akcemi spokojeni. Snažíme se vychovávat ke vztahu k přírodě už děti v mateřských a základních školách, ale základem je rodina. Děti vidí, jak se rodiče chovají k přírodě, a pokud jsou zvyklé třídit odpad, tak jim na tom nepřijde nic zvláštního. Navíc akce, které pořádáme pro rodiny s dětmi, nejsou finančně náročné.

Jaké máte plány do budoucna?

Petra Orálková: Našim hlavním posláním bude udržet všechny dosavadní činnosti, kterým se věnujeme, alespoň v takovém rozsahu, jako tomu bylo dosud.

Eva Zatloukalová: Při počtu lidí, které máme, jsme vyčerpali kapacity a jsme na hraně. Potřebovali bychom více lidí, ale je to všechno o penězích. Shánění financí na provoz je náročné a bez veřejných podpor a dotací bychom se neobešli.