Celkově se jedná o pět tabulí umístěných podél nejfrekventovanějších příjezdových komunikací.

„Tabule budou umístěny v lokalitách ulic Brněnská, Dolní, Kostelecká, Plumlovská a u obchodního domu TESCO,“ uvádí primátor města František Jura.

Jde o zhotovení pěti jednoduchých projektových dokumentací pro územní souhlas včetně související inženýrské činnosti, to je získání souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

„Oslovili jsme pětici uchazečů. Cenovou nabídku podali celkem dva. Nejvhodnější nabídku, ve výši 35 tisíc korun (bez DPH), podala společnost Stavtes s.r.o, Prostějov. No a jak budou tabule vypadat? Podívejte se na fotografie,“ nabízí náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Hloupý nápad, myslí si Osťádal

Právě městem zveřejněné fotografie vzbudily až nečekaně rozsáhlou diskuzi.

"Myslím, že je to další z dlouhé řady hloupých nápadů. Na prvním místě je ovšem stále protihluková stěna na Okružní, která má "psychologicky evokovat funkčnost". Ten poutač ve mně vyvolává stranickou barevnou škálu radničních hybatelů," komentuje například opoziční zastupitel Petr Ošťádal. 

Kritická občanka

Ještě kritičtěji se vyjadřuje prostějovská občanka.

"Je vůbec otázkou, na co bychom kolemjedoucí měli do Prostějova nalákat. V zámku sídlí Domovní správa, kostel Povýšení sv. kříže je zavřený kvůli zlodějům, divadlo je zavřené a na radnici se může jen sem tam na prohlídky věže. Nezajímavé je muzeum, židovské uličky zbourali komunisté, klášter Milosrdných bratří zdevastován a Husserlův pomník pan primátor zrušil," vyjmenovává v diskuzi na facebooku Maria Řičánková a dodává: "Ukazovat bychom mohli snad jen ty kurty a haly pana Černoška."

Vnímejme je komplexně a bez emocí

Nové tabule doporučila radním Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání.

"Nápad na pořízení nových informačních cedulí vznikl v červnu 2019, protože stávající cedule jsou ve špatném stavu a neplní původní zamýšlenou funkci. Grafický návrh byl představen všem členům komise 4. března 2020. K tomuto návrhu se členové následně vyjadřovali per rollam. Deset členů bylo pro, jeden proti a čtyři se zdrželi," informuje předseda komise Marek Moudrý a dodává: "Grafické zpracování je třeba vnímat komplexně a bez emocí. Práce profesionálního grafika vychází ze symboliky a má silnou vazbu na Prostějov. Motivy reprezentují nejvýznamnější stavby Prostějova, které také tvoří panorama města."

Čtyřbarevná tabule, na které je znázorněn kostel Povýšení sv. Kříže, Národní dům, zámek a radnice rozhodně splní svůj účel.

"Uvítací cedule má upozornit na město, do kterého se vjíždí. Má vzbudit pozornost a zájem. Je také silným marketingovým nástrojem v oblasti turismu. Aby plnila tyto funkce, měla by být zajímavá a originální," uzavírá Marek Moudrý.

Stávající vítací tabule

Fotogalerie: Stávající vítací tabule z roku 2011 mají být nahrazeny novými