"Přijel jsem poděkovat za šedesát šest procent hlasů, které jsem dostal ve druhém kole prezidentské volby. Přijel jsem také poděkovat panu starostovi, který ve své funkci končí," uvedl Zeman během svého úvodního proslovu.

Dále zdůraznil, že s blížícimi komunálními volbami by si lidé měli uvědomit, že není důležité, co jim kdo slibuje, ale to, co daný člověk dokázal.

Následně odpovídal na pět dotazů z publika. Dotazy se týkaly přijímání syrských sirotků, dostavby dálnice u Olomouce, ale také stěhování romské menšiny do Kojetína.

"V anketě, která ve vašem městě proběhla, se ukázalo, že největším problémem je podle zúčastněných občanů Kojetína zapojení romské menšiny do společnosti," uvedl Zeman.

Dále vyjádřil své přesvědčení o tom, že dávky by neměli dostávat ti, kteří si je z nějakého důvodu nezaslouží. Podle jeho názoru v dnešní době velice nízké nezaměstnanosti už nepracují pouze ti, kteří nechtějí, kdežto před deseti lety, když byla nezaměstnanost výrazně nižší, to bylo i proto, že nebyla pracovní místa.

Během dalších dotazů vyjádřil podporu rodičům, kteří se starají o své těžce postižené děti.