Správa dopravní cesty začala se zemními pracemi již v sobotu. Dnes by měla oprava skončit a provoz na nejfrekventovanější prostějovské tepně se zítra vrátí do normálního režimu.

„Dohodli jsme se se starostou a vedoucím odboru dopravy, že napříště budeme lidi ve městě o uzavření informovat, i kdyby šlo jen o jediný den. Zvláště bude-li pracovní, kdy je provoz na silnicích nepoměrně větší,“ přislíbila větší vstřícnost do budoucna mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová. Objízdné trasy podle ní vedou Barákovou ulicí po obou stranách kolejí ve směru z centra a ulicemi E. Valenty, Pod Kosířem, Martinákovou a Sladkovského v opačném směru. Provoz přitom během pracovních dnů řídili dopravní policisté.

„V letošním roce provádíme pouze úpravu povrchu přejezdu a železničního svršku. Potom bude následovat oprava zabezpečovacího zařízení,“ uvedl vrchní přednosta Správy dopravní cesty Olomouc Václav John.

Smrt dívky zalarmovala veřejnost

„Po této události všichni učitelé na třídnických hodinách s dětmi hovořili o dodržování dopravních předpisů, aby se nic podobného už neopakovalo,“ vzpomněla smutný konec loňského kalendářního roku Hana Šťastná, zástupkyně ředitele Základní školy v ulici E. Valenty, do níž přes železniční přejezd chodí spousta žáků.

„Součástí právě probíhající opravy konstrukce přejezdu je vytvoření chrániček. Ty umožní v příštím roce instalování závor bez dalšího zásahu do přejezdu. Na projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení uvolnil kraj tři sta tisíc korun,“ poznamenal místostarosta Vlastimil Uchytil.