Šéf Povodí Moravy Miroslav Duda nepřímo naznačil, že bahno na dně přehrady bylo už před aplikací látky toxické. Dosud však firma nezveřejnila, kolik jedu v sedimentech momentálně je.

„Ve vodě na přehradě si teď nesmočím ani palec od nohy,“ tvrdí emotivně Rudolf Tesárek z Mostkovic. On i další obyvatelé vesnice na konci léta pozorovali v říčce Hloučele, nedaleko od výpusti vodní nádrže, úhyn řas a také nepřirozeně nahnědlou vodu. Všechno spojují s látkou proti vodnímu květu na bázi hliníku. Mají obavy o své studny. „Podloží je propustné, kdo nám zaručí, že nebudeme ze svých studen pít hliník a další jedy z přehradních sedimentů?“ ptá se Tesárek. Stejné obavy má i další obyvatel vesnice Pavel Pokorný.

„PAX 18 se obvykle používá pouze k dočištění pitné vody a to ve zcela malém množství,“ uvedl Pavel Pokorný. Jak poznamenal, použití deseti tun hliníku kousek od studen nedokáže pochopit. „Proč se něco nedělá spíše se sedimenty?“ kroutí hlavou Pokorný. Na tuto otázku již před časem odpověděl Miroslav Duda, generální ředitel Povodí Moravy v Brně.

Naznačil, že dříve se bahno z přehrad bez problémů vyváželo na pole, dnes je však vnímáno jako jedovatý odpad a jeho skládkování je drahé.
Duda se však ani slůvkem nezmínil, co se sedimenty z plumlovské přehrady do budoucna Povodí Moravy plánuje. „S podnětem na prošetření použití chemikálií proti sinicím se chci obrátit na Českou inspekci životního prostředí v Olomouci,“ uvedl Rudolf Tesárek, který má vůči použití PAXu 18 značnou nedůvěru.

Povodí Moravy podle ředitele pro správu povodí Antonína Tůmy stav sedimentů v přehradě bedlivě sleduje. Když však byl Deníkem několikrát telefonicky tázán na výsledky rozborů přehradního dna, tvrdil, že výsledky nezná. Odkázal přitom na Blahoslava Maršálka - vědce, který zásahy doporučil. Ten však několik dnů opakovaně nezvedá telefon. O tom, proč Povodí nezveřejní, kolik jedu je na přehradním dně a proč se dělají v přírodní nádrži zásahy, které se v Česku podle běžně dostupných informací činí nikoli v přírodních vodách, ale v úpravnách pitné vody a v bazénech, se tedy veřejnost zatím nic nedozví.