Rád bych vysvětlil občanům podstatu věci. Na záchraně Plumlovské přehrady pracují dvě komise: jedna na krajském úřadě pod názvem Pracovní skupina na revitalizaci povodí Hloučely, kterou zaštiťuje pani náměstkyně MUDr. Chalánková, a druhá při mikroregionu Plumlovsko, kterou vede Jaroslav Střelák, starosta obce Krumsín.

Od roku 2000 se neustále jedná ohledně revitalizace povodí Hloučely, ale v zásadě se jenom jedná. Pracovní skupina Olomouc vždy na jaře ožije a navrhne, co nasypat do přehrady. Jednou při jednání náměstek hejtmana řekl: “Musíme něco udělat, aby lidi věděli, že něco děláme“.

A tato metoda tuto pracovní skupinu neustále provází. Takže šest roků toto „konání“ vydávají za velký úspěch. Je potřeba říci: kdyby politikové opravdu chtěli, občané se mohli již dnes koupat v přírodně čisté vodě. Na mou konkrétní otázku, jestli budou systémová opatření na povodí Hloučely udělána do roku 2013, MUDr. Chalánková odpověděla, že na to nemůže odpovědět, že musím jít za panem hejtmanem.
Tak jsem psal žádost o pracovní setkání panu hejtmanu Kosatíkovi do vlastních rukou. Od 11.4. mi neodpověděl. Jedním z hlavních úkolů hejtmana je řešit havarijní stavy, kdy je ohroženo zdraví obyvatelstva.

Později začala pracovat skupina v mikroregionu Plumlovsko. Zatím vypsala výběrové řízení na studii, na niž kraj kterou uvolnil asi jeden milion korun, město Prostějov 200 tisíc a kolem 50 tisíc dal mikroregion. Čas běží, všichni jsou spokojeni, vedoucí skupiny při mikroregionu oznamuje v tisku, jak vše kráčí mílovými kroky. Přitom se přešlapuje na místě. Peníze z fondu EU se ale mohou čerpat jen do roku 2013.
Ještě jednou opakuji: nic nepomůže sypání čehokoli do přehrady. Zamyšlené použití přípravku na bázi hliníku jen dál zatíží ekosystém. Hliník je pro zdraví obyvatel škodlivý. Nestačí, že občané Mostkovic jsou ohrožení na zdraví z toxinů, které se dostávají do spodních vod? Mikrocistyny poškozují játra, ledviny, plíce a jsou silně karcinogení.

Jsem přesvědčen, že kdyby zastupitelé v krajském zastupitelstvu opravdu chtěli, tak se ledy dávno pohnuly. Ale jsou politici, kteří drží slovo. Jeden z nich je poslanec ing. Fiala. Jedná s ministrem zemědělství o konkrétních řešeních. A jsou tu již první výsledky. Po jednáních existuje závěr, jak znovu dosáhnout rovnováhy v Podhradském rybníku a Plumlovské přehradě: odvést dvěma rameny kanalizace všechny odpadní vody mimo přehradu. Dokončit odkanalizování všech obcí do těchto větví tak, aby celá Hloučela byla zbavena ekologické zátěže. Jednotlivé čističky nic neřeší. Řešení nabízí program PRVKUK.

Další možností je začít urychleně pracovat na protipovodňových opatřeních. Zde je možné čerpat ještě v tomto roce 30 milionů. Toto přislíbil ředitel Pozemkového úřadu ministerstva zemědělství Jiří Hladík.

Ale bez komplexních pozemkových úprav není možno čerpat peníze z fondu EU.Věřím, že pan ing. Fiala ukáže cestu ostatním zainteresovaným, hlavně na Krajském úřadě.

Když někdo chce, hledá způsoby. Zatím však jen z Krajského úřadu slyšíme důvody, proč nic nejde. Voliči, ptejte se politiků, jestli revitalizace povodí Hloučely bude ukončena do roku 2013, a co pro to konkrétně udělají.