„Stavbu na základě požadavku Povodí Moravy monito­rujeme, zatím je vše v pořádku, zvířata v místech probíhajících technických zásahů nejsou. K žádnému úhynu obojživelníků nedošlo," konstatoval herpetolog Ivan Zwach v pondělí dopoledne.

Povodí stanovilo v rámci probíhající rekonstrukce hráze i odchytovou službu.

„Pokud by se v prostoru stavby nějací obojživelníci objevili, pak je odchytíme a přeneseme do refugia u Podhradského rybníku v Plumlově," přiblížil Zwach.

Útočiště pro obojživelníky a plazy slouží u Podhradského rybníka od roku 2010. Je první svého druhu na okrese.

„Navrhli jsme tam vytvoření tří velkých nádrží a mokřadu navazujícího na podmáčený les. Na louce přibyl i val se dvěma zimovišti, který slouží nejen jako úkryt několika druhům žab, ale i zástupcům dvěma taxonů ještěrek," popsal Zwach.

V okolí Plumlova žije ponejvíce skokan štíhlý, ale také skokan skřehotavý a zelený. V menším počtu se tu vyskytují i kuňky a rosničky.