Jiří Macík z útvaru vnějších vztahů a marketingu podniku Povodí Moravy totiž v pátek odpoledne informoval, že v polovině května byla v přehradě provedena opatření jak na stavbě tak i odtoku přes věž, aby se nádrž mohla napustit na kótu 265,50.

„To se stalo z těchto dešťů a tato hladina již bude udržována," konstatoval Macík.

V přehradě je nyní podle odhadu hrázného v průměru o něco víc než metr vody. Hned tak se hladina nezvýší.

„Po instalaci nádob se srážedly na přítoky dojde k postupné obměně vody a to jak při napouštění v Podhradském rybníku, tak v přehradě – a tady právě do zmíněné kóty," řekl Macík.

Následně chce Povodí postupně navyšovat hladinu o půl metru, tedy na kótu 266,00.

„Tato kóta zabezpečí zaplavení mezi přehradní hrází a starou zlechovskou hrází a na tuto kótu bude také zabezpečena stavba. Další zvedání hladiny bude ve vazbě na dokončování prací na návodním líci, kdy se dokončení těchto prací předpokládá v srpnu," vzkázal Macík.

Plumlovská přehrada 31. května 2013

Postup prací

Jiří Macík ubezpečil, že zájmem Povodí je, aby práce v nádrži byly ukončeny co nejdříve.

„Pokračuje se dle harmonogramu. Stavbaři nyní intenzivně pracují na obkladech návodního líce, kde je již uloženo přes osm set metrů čtverečních kamene, dále na koruně hráze a na mostě. Začátkem tohoto týdne byly zahájeny práce na úpravách ploch pro osazení všech srážedel a přípojek. Na tato srážedla jsme obdrželi všechna potřebná povolení a jejich osazení bude provedeno do patnáctého června," sdělil Macík.

Přiblížil, že nyní připravují také harmonogram a rozsah odstraňování vegetace ze zaplavené plochy. „Řešíme to ve spolupráci se specializovanou firmou disponující obojživelnými sekačkami," popsal Macík s dovětkem, že další odstraňování vegetace proběhne po částech, tak jak se bude zvedat hladina přehrady.