"Hotovo by mělo být do léta," uvedla plumlovská starostka Gabriela Jančíková. Dalším krokem bude osazení ocelové konstrukce mezi pilíři.

Samotný most by měl být takřka sedmdesát metrů dlouhý a tři a půl metru široký. Půjde o mostek o čtyřech polích se spřaženou ocelobetonovou konstrukcí. Po obou stranách mostu bude osazeno dvoumadlové zábradlí.

Těžba sedimentů souvisí se sníženou hladinou přehrady. Aktuálně se těží pod kamenným valem, který byl vybudován v roce 2014. Odtěžené bahno bude využito v litorálním pásmu na navýšení výsadbových center. Výsadbou se obnoví i původní rostliny, které se vyskytovaly v okolí přehrady v osmdesátých letech minulého století.