Projekt je v současné době ve fázi příprav. Město připravuje projektovou dokumentaci.

„Projekt bude řešit obnovu přechodu zaniklého po krajské rekonstrukci ulice. Máme za sebou jednání s Policií ČR Prostějov, kde bylo odsouhlaseno, že u městského hřbitova vznikne přechod či místo pro přecházení,“ nastínil primátor města Prostějova František Jura.

Příslušný odbor má uloženo, aby zajistil zpracování projektové dokumentace ve variantě s přechodem nebo místem pro přecházení.

„Dokumentace si vyžádá zhruba dvě stě deset tisíc korun. Konkrétně se jedná o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, která bude řešit křížení komunikace a pěší trasy buď přechodem pro chodce, nebo místem pro přecházení," komentoval náměstek primátora Jiří Rozehnal

"Zároveň bude projekt obsahovat situační návrh nového uspořádání zpevněných ploch chodníku, cyklostezky, zastávkového zálivu s nástupištěm a parkovací stání,“ dodal Rozehnal

O zpracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení se postará společnost Alfaprojekt Olomouc.

"Společnost Alfaprojekt předložila městu nejvýhodnější nabídku," doplnil Jiří Rozehnal.

Projektová dokumentace má být připravena s termínem realizace do 31. října 2019.