Na Prostějovsku je vlivem skladby průmyslu značná poptávka po strojírenských profesích. Rozrůstá se průmyslová zóna, do které přicházejí investoři zaměření hlavně právě na strojírenství.

Příští rok zde začne stavět mimo jiné výrobní a montážní závod pražská společnost Modřanská potrubní, jejímž nosným programem je výroba potrubí pro elektrárenské podniky. „Budeme potřebovat operátory do výroby, kteří obsluhují NC stroje, zámečníky, svářeče či obráběče kovů, což jsou profese, kterých je na trhu práce nedostatek. Proto jsme sestavili speciální tým, který osloví školy v Prostějově a naváže spolupráci se střední průmyslovou školou a učilišti se strojním zaměřením,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Modřanské potrubní Tomáš Medek.

Spolupráce se školami by dala možnost výběru oběma stranám - žákům i firmám. Ty by mohly volná pracovní místa obsadit mladými lidmi přímo ze škol.
Příznivý vliv na podnikatelské prostředí má i samotný příchod úspěšných podniků. „Firmy, kterým pozemky v průmyslové zóně prodáme, si vybíráme. Volíme ty, které budou potřebovat lidi, a tím pomohou snížit nezaměstnanost v regionu,“ poznamenal místostarosta Pavel Drmola, do jehož kompetence patří oblast školství.

Jednou ze škol, která může nabídnout kvalifikované absolventy strojírenských učebních oborů, je Švehlova střední škola. Její žáci opouštějí školu vybaveni svářečským průkazem pro svařování elektrickým obloukem, plazmou a řezání kyslíkem.

„Žáci se každoročně účastní soutěže O zlatý pohár Linde a několikrát v ní i zvítězili,“ poukázala na úroveň výuky zástupkyně ředitele Monika Bezoušková.
Další firmou, která bude rozšiřovat výrobu v průmyslové zóně jsou Železárny Anahhüte. Do tří let zde postaví novou výrobní halu. Vytvoří tak stovku nových pracovních míst, kde se uplatní strojní zámečníci a lidé pro elektroúdržbu, pracovníci na pozici tažec kovů, svářeč kovů a obraceč.