„Je dobře, že si město při rekonstrukci parku vzpomnělo i na tuto památku. Jinak jsem z prací ve Smetanových sadech trochu rozpačitý. Na můj vkus se tam vykácela spousta stromů, které v létě zajišťovaly stín, ale kvůli tomu zde nepřestanu s vnoučaty chodit," míní třiašedesátiletý František Koudelka.

„Požadavek na obnovu obelisku, který byl vyroben v roce 1825 jako pocta zakladateli parku, vzešla od primátora města," informovala náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Pískovcový obelisk věnovali prostějovští měšťané Janu Spaniemu, který nechal na městských valech u hradeb v roce 1823 vysázet akátovou alej, tedy vůbec první organizovanou zeleň v této části města. Právě tím položil základ k dnešním Smetanovým sadům.

„Původně byl obelisk vztyčen ve východní části parku, v roce 1934 byl přesunut směrem k Národnímu domu, kde ho můžeme vidět dodnes. Na jeho původním místě byl v roce 1935 postaven pomník Bedřicha Smetany prostějovského sochaře Jana Třísky a ve stejném roce byly původně Jungmannovy sady přejmenovány na Smetanovy. Na přemístěný obelisk zvaný Spaniův památník byly instalovány čtyři bronzové desky, které nahradily původní, německy psané desky zinkové," uvedla Ivana Hemerková.

Do restaurátorských prací na obelisku se pustil olomoucký kamenosochař Tomáš Hořínek.

„Ve výběrovém řízení předložil nejvýhodnější nabídku ve výši 156 695 korun," uvedla mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová a dodala, že práce mají být hotovy do dvou týdnů.

Ke konci už se blíží také práce na celkové revitalizaci Smetanových sadů.

„Stavební práce už finišují," potvrdila náměstkyně primátora.

„V nejbližších týdnech začne stavba nového plotu na Vápenici," doplnil náměstek primátora Zdeněk Fišer.