Samotné vedení obce usilovalo o realizaci účinných opatření už několik let.

„Projekt na vybudování tohoto komplexu je starý více než deset let, ale až nyní se jej podařilo konečně zrealizovat. Předtím tady prakticky nic nebylo, jen mokřady. Nová stavba teď tvoří bariéru proti povodním a zároveň nádrž pomůže zadržet podzemní ložiska vody," uvedl místostarosta Čelčic Pavel Hrubý.Pozemková úprava v Čelčicích

Nákladná stavba, kterou dělníci dokončili v dubnu letošního roku, vyšla stát v přepočtu na dvanáct a půl milionu korun. Stěžejní částí výstavby účinných opatření k ochraně před dlouhodobým suchem i povodněmi je vodní nádrž na vodním toku Okenná. Ta stojí na základech skutečného rybníka, který se zde v minulosti nacházel, a realizace stavby přehrady tak úplně nenarušila původní krajinný ráz.

Vysadili i biocentrum

„Samotná vodní přehrada je koncipována jako průtočná o ploše čtyř a půl hektaru. Hráz nádrže má výšku téměř tři metry a její stavbu jsme doplnili výsadbou biocentra s více než čtyřmi tisíci kusy stromů, keřů a bylin," popsala podobu vodní nádrže mluvčí Státního pozemkového úřadu Monika Machtová s tím, že součástí stavby jsou ještě dva kilometry asfaltobetonových či travnatých polních cest, které slouží ke zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům v přilehlých místních tratích.

Hlavní funkcí nově vybudované vodní nádrže je regulace objemu vody v krajině. Vodní hráz bude mít za úkol udržet přebytek vody a zabránit tak povodním. Naopak v období sucha bude přehrada zásobárnou vody.

„Nově vybudované biocentrum a vodní nádrž bude plnit především funkci vodohospodářskou. Zároveň zlepší kvalitu vody na toku Okenná pod nádrží a přispěje ke zvýšení zásob podzemních vod," doplnila mluvčí pozemkového úřadu.

Stavba neplní jen svou praktickou funkci, obyvatelé Čelčic i okolí si ji pochvalují i z estetického hlediska.

„Lidé si to pochvalují. Vede tudy velmi příjemná cesta, která je navíc propojená s cyklostezkou, takže lidé často využívají zdejší lokalitu k nenáročnému výletu," uzavřel místostarosta Pavel Hrubý.