Expozice, jejíž název zní „Konec sinic na Plumlově (?)“, se stane informačním místem pro projekt revitalizace vodního díla, které je v současné době vypuštěné a mizí z něj více než osmdesátileté sedimenty.

Výstava se skládá z osmi panelů informujících o historii přehrady, aktuálních pracích, ale i budoucím vývoji. Samostatnou kapitolou je panel věnovaný sinicím. Součástí prezentace je rovněž promítání videospotu o samotném dění na dně nádrže.

„Výstava bude podobně jako projekt revitalizace živým organismem. Do zámecké místnosti chceme postupně přidávat aktuální a podrobné údaje, například o opravě hráze nebo o vybudování litorálního pásma. Rádi bychom se také zaměřili na velmi důležitý aspekt čistoty vody přitékající do nádrže. Ten totiž bude rozhodující pro udržitelnost celého projektu,“ doplnil ředitel závodu Horní Morava David Fína.

Revitalizace přehrady, ozdravění sousedního Podhradského rybníka a nezbytná výstavba kanalizace v okolních obcích přijde na stovky milionů korun. (rh)