„Voda v soukromých studních nepodléhá žádné pravidelné povinné kontrole, proto ji doporučujeme nejméně jednu za rok zkontrolovat. Rozbory ze studní provedené naší laboratoří v roce 2011 a prvním pololetí roku 2012 ukázaly, že zhruba přes 75 procent analyzovaných vzorků vody ze soukromých studní neodpovídalo nejméně v jednom parametru vyhlášky, která stanovuje hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody," tvrdí Markéta Bártová, mluvčí Moravské vodárenské.

Nejčastěji nevyhovovaly mikrobiologické ukazatele, v některých případech byly překročeny limity dusičnanů a také hranice pro hodnotu manganu nebo železa.

„Součástí protokolu o zkouškách je také interpretace výsledků a v případě vzorků, které překročí hygienický limit, zákazníkům doporučíme vhodný postup řešení pro zlepšení kvality vody," uvedla Bártová.

Lidé mohou se vzorky zajít do prostějovské laboratoře v Kralickém Háji, ale také na specializovaná pracoviště v Olomouci (Dolní novosadská) nebo ve Zlíně. Vodárna v Prostějově nabízí každé jaro také bezplatné minirozbory vody. Bývají velmi žádané, letos přineslo své vzorky do Kralického Háje asi dvě stě lidí. (wja, das)