„Stavět ji začneme nejspíš na přelomu jara a léta příštího roku,“ informoval Milan Vystrčil, projektový manažer investora, jímž je brněnská společnost ELDACO.

Projekt získal přes odpor zastupitelů obce Kulířov stavební povolení.

„Elektrárna bude blíž ke Kulířovu, než k Rozstání. Usedlíci, z nichž většina je v seniorském věku, odmítají nejen pohled na toto zařízení, ale navíc se obávají i hukotu pocházejícího z jeho lopatek,“ konstatovala starostka Kulířova Viera Čechová ze Sdružení nezávislých kandidátů ZA KULÍŘOV KRÁSNĚJŠÍ. Ví, že nyní už stavbu, jež získala všechna potřebná razítka, jejich radnice neodvrátí.

„Vnímání toho, kam se větrná elektrárna hodí, a kam ne, může být značně individuální. Chci ale zdůraznit, že stavba získala jak kladné vyjádření v rámci posuzování jejího vlivu na životní prostředí, tak souhlasné stanovisko v oblasti krajinného rázu,“ prohlásil projektový manažer ELDACA Milan Vystrčil.

Stovky tisíc pro Rozstání

Starosta Rozstání Jiří Szymsza (kandidát ČSSD bez politické příslušnosti) tvrdí, že kvůli zamýšlené stavbě větrníku nedostal od místních ani jedinou oficiální stížnost.

„Snad je to tím, že jsme s investorem podepsali smlouvu o spolupráci už před pěti roky a všechny otázky kolem jeho zařízení pak lidem náležitě vysvětlovali,“ zamýšlí se.

Elektrárna přinese do obecní pokladny Rozstání stovky tisíc korun ročně.

„Bude na zastupitelích, jak tyto peníze využijí. Nabízí se obnova obce. Osobně navrhuji, aby posloužili i jednotlivým domácnostem jako kompenzace části nákladů vynaložených právě na poplatky za energie,“ vyjádřil se starosta Szymsza.

Expanze větrníků?

Na prostějovském okrese nyní stojí šest obrovských větrníků. Jeden u Drahan, tři u Protivanova, dva v katastru Brodku u Konice. Všechny se tyčí na kopcích Drahanské vrchoviny. „

Drahanská vrchovina patří z pohledu větrných podmínek k nejlepším lokalitám v republice. Proto plánujeme, že na ní vystavíme další větrné elektrárny,“ zmínil se projektový manažer společnosti ELDACO. Podotkl, že o vrchovinu se zajímají nejen oni, ale i další investoři podnikající v energiích pocházejících z obnovitelných zdrojů.