Na svých pozicích zůstali současní náměstci primátora, přibyl k nim však ještě uvolněný radní. Ten má být zodpovědný za dotace a projekty v rámci Olomoucké aglomerace. Rozhodli o tom na svém prvním jednání noví zastupitelé.

„Svoje zvolení jsem nebral automaticky, ale pocit odpovědnosti za město ve mně pořád hraje velkou roli. Za výsledky v hospodaření města se můžu cítit dobře a další roky bych chtěl v dobrém hospodaření pokračovat. Jsme také připraveni důsledně diskutovat s opozicí o jejích návrzích," vyjádřil se primátor města Miroslav Pišťák.

Zastupitelé také zvolili čtyři náměstky primátora a jednoho uvolněného člena rady, který se bude starat o dotace a projekty v rámci Olomoucké aglomerace.

Náměstky primátora se stali Alena Rašková a Zdeněk Fišer za ČSSD a Ivana Hemerková a Jiří Pospíšil za Pévéčko.

Všichni tuto pozici zastávali i v minulém volebním období.

Zdeněk Fišer se bude starat o stavební investice a dlouhodobý rozvoj města, Jiří Pospíšil bude zodpovědný za nakládání s městským majetkem, komunální služby a čistotu města.

Alena Rašková bude zodpovídat za sociální oblast, rozvoj bydlení, ochranu a rozvoj zdraví a za dopravu a spoje, Ivana Hemerková za školství, kulturní a sportovní rozvoj a ochranu životního prostředí.

Rašková prvním náměstkem

K výměně došlo na pozici prvního náměstka, kterou místo Jiřího Pospíšila bude zastávat Alena Rašková.

„Je to potěšující, i když je to dost velká zodpovědnost. Obdivuji pana primátora, že dokáže jednat pořád klidně, protože jako žena jsem víc emocionální," vyjádřila se.

Šlambor uvolněným členem rady

Uvolněným členem městské rady, který bude mít na starosti dotace, se stal Jaroslav Šlambor (KSČM).

„V rámci své nedávné profese jsem se několik let dotacemi zabýval, a to včetně jejich uplatňování v praxi. Poslední mojí aktivitou, ukončenou úspěšně na konci minulého roku, bylo řízení projektu v rámci Evropského sociálního fondu, konkrétně vzdělávání pedagogických pracovníků v IT dovednostech," nechal se slyšet lídr komunistů.

Podle opoziční ODS je funkce uvolněného radního zbytečná.

„Tato pozice bude stát městskou pokladnu jeden a půl milionu korun ročně. Přitom věnovat se dotacím mohou zaměstnanci města," míní Tomáš Blumenstein.

„Máme v tomto volebním období mimořádnou příležitost dosáhnout na stovky milionů korun. Je potřeba, aby se této záležitosti někdo denně intenzivně věnoval," reagoval Miroslav Pišťák.

Jedenáctičlennou radu města doplní za komunisty Josef Augustin a Václav Šmíd, za sociální demokraty Pavel Smetana, Bedřich Grulich a Alois Mačák.