Pokud je někdo například v nemocnici, může samozřejmě volit také.

„V případě, že volič je dlouhodobě hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném ústavu a bude tam i v době voleb do Poslanecké sněmovny, správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého může uplatnit své volební právo,“ vysvětlila Marie Javůrková z Městského úřadu v Prostějově.

Termín pro uzavření takovýchto seznamů je již dnes, tedy ve středu ve čtyři hodiny odpoledne.

Středaje také posledním dnem, kdy mohou lidé na obecních úřadech zažádat o voličský průkaz.

„Ten jim umožní hlasovat ve volebním okrsku, kde nemají stálé bydliště,“ informovala Javůrková. Pokud se však někdo chystá volit na území jiného kraje, volební komise mu vydá sadu hlasovacích lístků pro tento volební kraj a bude hlasovat pro kandidáty příslušného kraje. Není tedy možné přivézt si hlasovací lístky s sebou.

V průběhu hlasování nesmí členové volební komise sdělovat žádné informace týkající se voleb, vyjma toho, kolik voličů již přišlo. První výsledky oznámí až po uzavření volebních místností a sečtení hlasů pracovníci Českého statistického úřadu.