„Mám mentálně postiženého syna, který potřebuje dohled celý den, takže jsem nechodila do práce a starala se o něj. Teď jsme naráz přišli o šest tisíc a opravdu nevím, co nás do budoucna čeká," posteskla si mladá maminka Veronika, která má kromě postiženého šestiletého Tomáše ještě osmiletou Janu, která chodí do školy. Všichni tři mají štěstí , že mají i tatínka Martina, který chodí do práce, takže nejsou odkázáni jen na pomoc státu.

„Co vím, tak od spousty známých po narození postiženého dítěte partner odešel. Opravdu nevím, jak to samy zvládají," uvažovala Veronika.

Kdo má nárok na příspěvek?

Posudkoví lékaři totiž nyní místo původních šestatřiceti základních životních potřeb hodnotí jen deset. Mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání a obouvání, schopnost péče o tělesnou hygienu, fyziologické potřeby, péči o zdraví, osobní aktivity a péči o domácnost. Nárok na alespoň minimální příspěvek získá ten, kdo se o sebe není schopen postarat alespoň ve třech ohledech. Například tedy senior, který při odchodu před dům ztratí orientaci a nedokáže se vrátit, žádnou podporu nepotřebuje, pokud se o sebe ve svém bytě dokáže postarat.

Další klacek pod nohy

Pro postižené je to jen další klacek pod nohy ze strany státu.

„Postupně nám sbírají jednu úlevu za druhou. Jsme pro ně jen pokusní králíci, stačí si jen vzpomenout na sKarty a další věci. A když podáme za svaz nějakou stížnost, nebo někdo vystoupí v parlamentu, nikoho to tam nezajímá," postěžoval si předseda prostějovské organizace Svazu tělesně postižených Karel Doseděl.

„Nikdo nechce nic podporovat, že nemá peníze. Máme třeba půjčovnu kompenzačních pomůcek. Ta vznikla proto, abychom ulevili těm lidem, kteří nemají na nákup takovýchto drahých věcí. Jenže nám na její provoz nikdo nepřispěje a tak končíme ve ztrátě. Kdybychom to kompenzovali zvýšením cen, tak zase ty lidi dostaneme do situace, že na to nebudou mít. Na druhé straně se zase peníze vyhazují, ať už jsou to různé ty nové průkazy a podobné věci. Tam peníze jsou," líčil Doseděl.

Chystá se novela zákona o sociálních službách

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá pro postižené i další překvapení, novelu zákona o sociálních službách. Tu by měl kabinet dostat začátkem jara.

„Zákon bude řešit především financování sociálních služeb. Novela by měla posílit odpovědnost rodiny za schopnost zaplatit úhradu za sociální služby," prohlásil náměstek ministryně práce a sociálních věcí David Kafka. Přeloženo z úředničiny do lidské řeči to znamená, že za sociální služby si budou muset postižení doplatit ze svého větší část než doposud. (pam)