Na úvod náměstek primátorky Zdeněk Fišer představil všechny investice v této lokalitě. Jak sám řekl, hranice oblasti je nejasná, a tak je projektů o něco více, než třeba v jiných částech.

V uplynulém období se podařilo zrekonstruovat sociální zařízení na škole E. Valenty, vybudovat cyklostezku a zateplit bytový dům v Kostelecké ulici, postavit parkoviště u zimního stadionu, zrevitalizovat náměstí Spojenců a vysadit zeleň v celé oblasti. Došlo i na městské hradby nebo zázemí pro policisty.

„Započali jsme s opravou Domu dětí a mládeže na Vápenici. Podařilo se získat dotaci na kompletní rekonstrukci Národního domu, která proběhne v příštím roce. Bude se týkat sanace budovy, oprav interiérů i vnější fasády,“ uvedl Zdeněk Fišer.


Poté už přišla řada na první dotazy z řad publika. Na setkání dorazila přibližně jen dvacítka obyvatel těchto městských částí.

Většina otázek pak směřovala hlavně na dopravní situaci v okolí Olomoucké ulice.

„Je to fakt hrozný. Když vylezete ráno ven, nedá se zde ani dýchat. Tady nejde otevřít ani okno,“ podělila se o svůj názor Libuše Šilhánková.

V tento moment se rozešly názory všech zúčastněných. Někdo má totiž aut plné zuby, jiným zase chybí parkovací místa.

Radní přítomné uklidnili tím, že by se situace měla zlepšit po vybudování severního obchvatu a také až skončí uzavírky v okolí.

Umělý trávník se má kropit

O chvíli později se o slovo přihlásila Erika Bábková, která otevřela diskuzi nad o něco vážnějším problémem.

„Když už jsme na půdě školy, chtěla bych otevřít problém umělohmotného trávníku na hřišti. Už před dvěma lety v létě, jsem si všimla, že doslova smrdí, když na něj praží slunce. Začali si toho všímat i rodiče. Já tu nemám děti, ani zde nepracuji, ale je mi líto těch dětí, které tím směrem mají otevřená okna. A jak také víme, umělá hmota je karcinogenní,“ uvedla.

V minulosti se snažila problém řešit přímo ve škole, na odboru školství, hygieně a odpovědi se dočkala až od krajské hygienické stanice, která doporučila, aby se na hřišti udělalo rosení. I přesto škola situaci nijak dále neřešila.

„Je to hodně vážný problém. My tam máme správce hřiště a ten by měl mít za povinnost to kropit,“ odpověděla primátorka Alena Rašková s tím, že si věc zapisuje a bude se řešit.

Tak to bylo i s jinými problémy a dotazy na dalších setkáních. Zástupci města si je poznamenali a měli by se nimi zabývat a pokud to půjde, tak se je také snažit co nejdříve vyřešit.

Během večera však nezůstalo jen u problémů a stížností. Lidé si pochvalovali výsadbu zeleně, nové parčíky na opravených náměstích nebo zamezení zpoplatnění obchvatu Prostějova.