ve smuteční síni olomouckého krematoria:
10.40 Vlastimil Kvapil (28) – Olomouc, 12.00 Ludmila Vodáková (60) – Lípy.

v chrámu Páně sv. Barbory v Olomouci-Chválkovicích:
14.00 Ludmila Rajhelová (81) – Olomouc.

ve smuteční síni v Litovli:
14.00 Stanislav Huňka (58) – Litovel.

v chrámu Páně ve Velké Bystřici:
15.00 Marie Zamykalová (60) – Velká Bystřice.

v obřadní síni městského hřbitova v Prostějově:
10.40 Miroslav Senovič (60) – Prostějov, 11.20 Oldřich Komínek (87) – Prostějov, 12.00 František Grégr (72) – Prostějov,12.40 Jiřík Kaštil (84) – Prostějov.

v obřadní síni Mlýnská v Prostějově:
11.30 Růžena Dospělová (94) – Prostějov.

v kostele ve Slatinicích:
15.00 Anna Pokorná (88) – Slatinky.

v obřadní síni v Přerově:
13.00 Danuše Válková (66) – Žeravice, 13.40 Vladislav Gloziga (85) – Lověšice, 14.20 Anna Caletková (85) – Rokytnice.

v obřadní síni v Hranicích:
14.00 Marie Králíková (94) – Hranice.

v obřadní síni v Oseku nad Bečvou:
13.30 Vlastimila Klvaňová (83) – Veselíčko.

v obřadní síni krematoria v Šumperku:
11.00 Františka Strelcová (80) – Velké Losiny, 13.00 František Marvan (95) - Libina

v modlitebně Bratrské jednoty baptistů v Šumperku:
13.00 Antonín Bandy (40) – Šumperk (15.30 druhé rozloučení v kostele v Sobotíně).

v kostele v Rudě nad Moravou:
14.00 Emilia Radilová (78) – Bohutín.

v kostele v Hynčině:
15.00 František Zmeškal (84) – Křížanov.

v obřadní síni hřbitova v Zábřehu:
15.00 Jaroslav Polcer (61) – Rájec.

v obřadní síni hřbitova v Mohelnici:
12.30 Vlastimila Krylová (85) – Mohelnice, 14.00 Ladislav Benda (84) – Mohelnice.

v kostele sv. Tomáše Becketa v Mohelnici:
15.00 Josefa Vykydalová (80) – Mohelnice.

v obřadní síni v Jeseníku-Bukovicích:
12.00 Alena Žitková (82) – Jeseník, 14.00 RNDr. Josef Popelář (70) – Jeseník