„Odstavné plochy si budou moci živnostníci zřídit na základě smlouvy o pronájmu pozemku výhradně z plastových zatravňovacích panelů. Do podmínek užívání bude zapracován i požadavek údržby pronajatého pozemku včetně jeho zatravnění a následné trvalé péče o trávník,“ přiblížil místostarosta Jiří Pospíšil. Zdůraznil, že zelená stání vzniknou tam, kde situace s parkováním před není možné vyřešit jiným způsobem.

Podmínkou stavby takové odstavné plochy bude uvedení pronajatého pozemku do původního stavu po ukončení jeho užívání.

„Živnostníci budou muset v takovém případě zatravňovací panely odstranit a plochu následné zatravnit,“ sdělila prostějovská mluvčí Jana Gáborová.

Plnění dohodnutých podmínek budou ověřovat úředníci z odboru správy a údržby majetku města.

„V případě závažných pochybení nájemce může dojít až k ukončení pronájmu pozemku výpovědí,“ řekl Pospíšil.

Nebudou povolovány leckde

Odstavné plochy ze zatravňovacích panelů úřad nepovolí leckde.

„Vzniknou v souladu s koncepcí, která bude řešit možnosti parkování ve vytipovaných více frekventovaných ulicích. Půjde například o Kosteleckou či Plumlovskou ulici,“ zmínil se Pospíšil. Patrik Lachman ze společnosti Lachman interier design se sídlem v Plumlovské ulici možnost vybudovat zelené stání vítá.

„My máme k dispozici jen jedno parkovací místo. Když je obsazené, tak naši zákazníci nemají kde stát,“ popsal.

Před jejich provozovnou je autobusová zastávka.

„Kdysi jsem viděl , jak tam jeden z našich návštěvníků postavil svůj vůz a dostal za to pokutu. Vím, jak byl rozezlen tím, že u obchodu není kde zaparkovat,“ vybavil si Patrik Lachman.

Zatravňovací panely jsou dle jednoho z jejich prodejců vhodné pro příjezdové cesty, chodníky, odstavné plochy a parkoviště. Ten ubezpečuje, že u těchto ploch není nutné vytvořit samostatné odvodnění nebo prvky pro vsakování dešťové vody.