Za změny se přimlouval na posledním zastupitelstvu také Rostislav Mátl. „Za rodinu ročně platím dle vyhlášky dva tisíce čtyři sta korun. Podle mě je nespravedlivé, že poplatek hradí každá fyzická osoba. Včetně nejmenších dětí," vyjádřil se v prostoru, který byl dán na začátek setkání obyvatelům.

Podobného názoru je pak také paní Jana Čechová, která vidí nespravedlnost zase trochu jinde. „Pokud chceme být vstřícným městem, je to jeden ze způsobů," uvedl třeba opoziční Aleš Matyášek. Ten navrhoval osvobodit od poplatku děti, mládež a studenty do 26 let. Tomáš Blumenstein pak chtěl poplatek rovnou zrušit.

„Museli bychom vážit popelnice a zjišťovat, kdo kolik vyhodí a vytřídí. V tomhle případě se ale jedná o daň z hlavy," řekl na podporu svého návrhu, který však neprošel. Neuspěl pak ani Aleš Matyášek.

Za jeho návrh se přitom postavili mnozí další zastupitelé. Podporu mu vyjádřil třeba Petr Kousal s tím, že voliči lidovců jsou vesměs rodiny s dětmi. František Švec pak uvedl, že by se zrušením poplatku pro děti ulevilo matkám samoživitelkám.

Mladí utíkají, až se jim za patami práší

„Často žijí z ruky do úst. Faktem také je, že mladí pokud můžou, tak z Prostějova utíkají až se jim za patami práší," dodal a vysvětlil, že by se s tím něco mělo dělat. Třeba i osvobozením nejmladších od části poplatků.

Pochopení ze strany koalice se opozičním zastupitelům nedostalo. „Geografický vývoj je jaký je. Tento problém se netýká jen Prostějova," odpověděl následně Františku Švecovi radní Bedřich Grulich. Primátorka Alena Rašková zase připomněla, že rodiče platí podle dosavadní vyhlášky jen za dvě děti. Dalších se už poplatky netýkají.

Diskuze však byla během nějakých deseti minut minulostí a na řadu přišlo hlasování. Před ním se ještě snažil na své kolegy ve prospěch Matyáškova návrhu zapůsobit Jan Navrátil, neuspěl však. Dvaadvacet zastupitelů se totiž záhy vyslovilo pro zachování stávajících poplatků. Lidé tak nadále musí hradit šest set korun ročně, senioři o více než stovku méně.