„V červnu kontrolovali pracovníci odboru životního prostředí způsoby, jakými prostějovští podnikatelé nakládají s odpadem,“ potvrdila akci mluvčí městského úřadu Jana Gáborová. Kontroloři se zaměřili zejména na okolí hlavního náměstí, kde se v den svozu odpadu objevovaly igelitové pytle a papírové krabice s odpady, které znečišťovaly veřejné prostranství.

Kontroly měly dosud spíše informativní charakter a radnice zatím nikoho nepotrestala. „Přesto máme první výsledky. Podnikatelé, kteří neměli uzavřené smlouvy o odvozu odpadů s oprávněnou firmou a zneužívali systému, si tak v rámci zahájené kontroly mohli smlouvy uzavřít,“ potvrdil výsledky místostarosta Prostějova Vlastimil Uchytil.

K jednání na odbor životního prostředí bylo postupně předvoláno více než dvacet podnikatelských subjektů, u nichž byly prověřeny doklady o způsobu nakládání s odpady. „Hříšníky jsme vyzvali, aby věci napravili. V kontrolách budeme pokračovat a to zvláště tam, kde bude nepořádek u popelnic a kontejnerů. A myslím, že tentokrát už mohou přijít i finanční sankce,“ upozornil Uchytil.

Radnice tak reagovala na skutečnost, že firmy našly možnosti, jak se v rámci zavedeného systému mohou bezplatně zbavit na úkor městské pokladny části podnikatelského odpadu.