Věřící by se měli na Popeleční středu výrazně postit, jíst jen velmi střídmě či vůbec, zcela si odříct maso, různé laskominy a jiné požitky. 

Katolíci v tento den v kostele přijímají tzv. popelec, tedy znamení kříže popelem na čelo připomínající pomíjivost tělesného bytí. Kněz jej doprovází slovy "Čiňte pokání a věřte evangeliu", nebo "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš". 

Následujících zhruba čtyřicet dní do oslavy Kristova vzkříšení na velikonoční neděli by pak mělo být pro člověka obdobím očisty, omezení zbytečností, dobou duchovního usebrání a koncentrace na to podstatné a nepomíjející v životě.

V tuto dobu je dobré omezit masitá a tučná jídla, lahůdky, ale i sladké, alkohol, kouření či kávu, ale také třeba televizi, zábavu a vůbec věcí a činností, které nejsou pro život nezbytné či dělají člověka nesvobodným. 

Pohyblivé datum

Datum Popeleční středy je pohyblivé (stejně jako Velikonoce). Připadá na 46. den před velikonoční nedělí. Ta je letos 4. dubna, Popeleční středa v roce 2021 je tedy 17. února.