„S nedostatkem krve se obvykle potýkáme až během prázdnin, kdy dárci odjíždí na zaslouženou dovolenou, některé krevní skupiny nám však chybí už nyní," řekla Hana Szotkowská, mluvčí společnosti Agel, která spravuje prostějovskou nemocnici.

Transfúzní stanici ubývají nejrychleji zásoby u krevní skupiny 0 negativní.

„Můžeme ji podat pacientovi s jakoukoliv krevní skupinou, takže ji využíváme hlavně v urgentních případech velkého krvácení, jako jsou například větší úrazy nebo autonehody, kdy nemáme čas čekat na vyšetření krevní skupiny a musíme podat transfuzi okamžitě," vysvětlil Jiří Šlézar, vedoucí lékař prostějovského odběrového střediska.

Právě dárci s touto krevní skupinou jsou obecně nejpotřebnější.

Získat dárce je stále složitější

„Problém je, že je nemocnice musí mezi novými dárci nejdříve vyhledat. Proto potřebujeme, aby k odběrům přicházelo co nejvíce nových mladých dárců," doplnil vedoucí lékař. Zároveň však dodal, že získat nové mladé dárce je pro nemocnici stále složitější.

„Jejich zájem o dárcovství krve či plazmy rok od roku klesá. Zatímco současná dárcovská základna se s přibývajícím věkem dárců a výskytem nemocí postupně zmenšuje, spotřeba transfuzních přípravků naopak stoupá. Udržet počty odběrů se přitom daří se stále menším počtem pravidelných dárců, zvyšuje se ale frekvence jejich odběrů, a to na maximálně přípustnou mez," upozornil Jiří Šlézar s tím, že zdravotníci transfúzního oddělení v loňském roce provedli celkem 3 583 odběrů krve a 2102 odběrů plazmy.

Z jednoho odběru získá transfuzní stanice 450 mililitrů krve. Takových jednotek je ale při závažnějších operacích, úrazech nebo léčbě krevních chorob potřeba třeba i desítky.

„Jeden pacient tak může během své léčby spotřebovat krev třeba až od třiceti dárců," uvedla Hana Szotkowská.

Bezpříspěvkovými dárci krve mohou být lidé od osmnácti do pětašedesáti let, jako prvodárci mohou darovat krev nejpozději do šedesáti let. Pro darování krve musí být naprosto zdraví. Odběry probíhají každé pondělí, úterý a čtvrtek od 6.00 do 8.00 hodin. Zda je dárce způsobilý k darování krve, posoudí na místě příslušný lékař.