„Smlouva stanovuje způsob umístění i obsah reklamy. FTL bude každou reklamu, která má být na vozidlo umístěna, předkládat městu ke schválení. Dále smlouva upravuje odměnu za umístění reklamy. Město získá 50 procent ze zisku z reklamy na i ve vozidlech,“ doplnil náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko).

Smlouva se týká vnější reklamy na autobusech MHD a počítá také s umístěním reklamy na informačních panelech, vitrínkách a boxech na letáky uvnitř těchto vozidel.