Nový znak, stejně jako vlajku vytvořil pro polomí Lubomír Kaprál.

„Základ návrhu obecního znaku je tak zvaným mluvícím znamením. Polom je znázorněn v podobě zlomeného stříbrného smrku. Smrk je zároveň symbolem okolních lesů. Na staré obecní pečeti znázorněna radlice mezi dvěma malými květy. Motiv z pečeti v podobě radlice se později objevil i na obecním razítku, a proto jsem jej převzal také do návrhu znaku,“ popsal autor postup práce na vytvoření obecních symbolů.

V řeči heraldiků pak znak obce vypadá takto: v zeleném štítě pod stříbrným doprava zlomeným smrkem zlatá vztyčená radlice doprovázená dvěma stříbrnými květy lnu se zlatými semeníky.

Znak tak respektuje i pověst o původu názvu obce.

„Traduje se, že název vesnice je odvozen od lesních polomů, které byly v okolních lesích velmi časté. Jméno bylo od počátku české, v německých dokladech z devatenáctého století je ves nazývána Pollom či Polom,“ uvedla jarmila Zapletalová, která se zabývá historií své obce.

Lubomír Kaprál kromě obecní vlajky vytvořil vlajku i pro zdejší dobrovolné hasiče. Také na ní je hlavním motivem nový obecní znak. (pam)