Řešením by mohlo být využití kaple na místním hřbitově. Její vnitřek je však poničený a na opravy nemá církev vsoučasné době peníze.

„Z Konice už roky jezdí lidé na obřad do prostějovského nebo olomouckého krematoria. Na hřbitově je přitom kaple, kde by se světský pohřeb mohl konat. Vzahraničí je takové rozloučení na církevní půdě běžné a vpřípadě potřeby se prostor uvnitř kostela přehradí plentou,“ poukázala na možnost uspořádat smuteční obřad vmístním prostředí Svatava Bílá.

Kčástečným opravám kaple došlo už v80. letech minulého století. Použité materiály jsou však zpohledu památkářů nevhodné a provedené úpravy nepatřičné. Navíc vkapli, která patří knejstarším objektům ve městě, chybí jakékoliv zařízení.

„Námitky proti světským pohřbům vkapli na hřbitově nemáme. Je to spíše záležitost technická. Kaple je prázdná a potřebuje opravit. Na to ale nemáme momentálně peníze, protože veškeré finanční prostředky investujeme do oprav farního kostela,“ uvedl konický farář Milan Ryšánek. Není přitom známo, na kolik by oprava kaple sdosud fungujícím propadlem přišla, pokud by památkáři trvali na uvedení do původního stavu.

„Zatím jsme na úřadě nezaznamenali, že by některý zobčanů měl podobný požadavek. Pokud by církev objekt opravila a pohřby vkapli umožnila, určitě by vyvstala otázka, kdo ji bude provozovat,“ poznamenal starosta Konice Jaroslav Mazur.

O tom, zda by město provoz zabezpečovalo nebo se na něm přímo podílelo, by podle starosty muselo rozhodnout zastupitelstvo a Rada města.