Udělal si živnost a šel do toho. "Od roku 1990 jsem pracoval v Jednotě. O dva roky později jsem si udělal živnost a vzal si prodejnu do pronájmu. Ve stejném roce jsem si otevřel v zadní části, kde byly nevyužité sklady hospodu," vzpomíná Pavel Chudoba a dodává: "Hospoda se jmenuje U zbrojnice, protože sousedí s hasičskou zbrojnicí."

Podnikal tři dekády

"Třicet let jsem dělal v obchodě i hospodě. Mezitím jsem pracoval i na obecním úřadě. Vedl jsem obecní účetnictví. Bylo to na částečný úvazek, posledních pár let už jsem ale přešel na plný úvazek a podnikání jsem utlumil," říká místní účetní.

"V posledních letech už nebyl provoz obchodu rentabilní. Měl jsem dvě prodavačky, jedna odešla do důchodu, druhá změnila zaměstnání. V roce 2019 jsem se tedy rozhodl provoz obchodu ukončit," říká Chudoba a pokračuje: "Nabízel jsem prodejnu do nájmu obchodním řetězcům. Nebylo to pro ně zajímavé a tak jsem nabídl pronájem Vietnamcům."

Prodejna funguje

"Naši vietnamští spoluobčané se toho chopili a jsme za to rádi. Pořád jim i z důvodu jazykové bariéry pomáhám," popisuje Pavel Chudoba.

"V devadesátých letech se ještě vydělat dalo. Postupně se vznikem supermarketů a krátké dojezdové vzdálenosti do Prostějova nebo Olomouce, už se jednalo spíše o službu lidem. Po roce 2000 se pak otevřela další hospoda, za pár let další a kupní síla se rozpustila do tří dílů," vypočítává obchodník důvody, které rozhodly o ukončení podnikatelské činnosti v obci.

Předávání bolelo

"Nejvíce mě zasáhlo předávání hospody. Přiznám se, že k ní jsem měl silný citový vztah. Jako chlap si přece rád zajdu na pivko," komentuje bývalý hospodský a doplňuje: "U obchodu to bylo jednodušší. Navíc mám dobrý pocit, že současní obchodníci tomu obětují všechno a opravdu prodejna prosperuje. Hospoda funguje taky, i když teď už skoro rok ne."